Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblimet si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, 1 566 456 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja për një lokal dhe ambient banimi në Shëngjin, 30 000 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNëna, të ardhura nga pensioni, 122 676 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Fituar Pronësi 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë sipërfaqe 292.62 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
2) Fituar Pronësi 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë me sipërfaqe 66 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
3) Fituar Pronësi 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 67.35 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqëri ndërtimi, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
4) Fituar Pronësi 100 % të një apartamenti në ishullin Shëngjin, Lezhë, sipërfaqe 54.46 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqëri ndërtimi, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
5) Fituar Pronësi me 100 % i një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, sipërfaqe 60.36 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, me shoqëri ndërtimi data 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
6) Fituar Pronësi me 100 % i një apartamenti në ishullin Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 51.35 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, datë 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
7) Fituar Pronësinë 100 % të një apartamenti në ishullin Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 54.46 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, me shoqëri ndërtimi të datës 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
8) Fituar Pronësi me 100 % i një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 66.58 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, data 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
9) Fituar Pronësi 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 59 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqëri ndërtimi, data 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
10) Fituar Pronësinë me 100 % i një apartamenti në ishullin Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 55 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqëri ndërtimi, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
11) Fituar Pronësinë me 100 % i një apartamenti në ishullin Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 54.46 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
12) Fituar Pronësinë 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 55 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
13) Fituar Pronësinë 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 67.36 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
14) Fituar Pronësinë me 100 % i një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 51.35 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
15) Fituar Pronës me 100 % i një apartamenti në ishullin Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 54.46 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
16) Fituar Pronësinë 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 55 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
17) Fituar Pronësinë 100 % i një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 54 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqëri ndërtimi, datë 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
18) Fituar Pronësinë 100 % të një apartamenti në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 61 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, dt. 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
19) Fituar Pronësinë me 100 % të një njësie në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 16 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes, datë 02.10.2008 dhe kontratës datë 07.10.2016.
20) Fituar Pronësinë 100 % të një njësie në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 15 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë, përfituar sipas kontratës së sipërmarrjes me shoqëri ndërtimi, datë 02.10.2008 dhe kontratës 07.10.2016.
21) Fituar Pronësinë 100 % të një njësie në Ishull Shëngjin, Lezhë, me sipërfaqe 218.06 m2, regjistruar pranë ZVRPP Lezhë. Me kontratën noteriale datë 14.09.2007 dhe kontratën noteriale datë 14.09. 2007 janë dy sipërfaqe trualli 1941 m2 në Ishullin Shëngjin, Lezhë të regjistruara pranë ZVRPP Lezhë, vlera e blerjes së truallit deklaruar nga vetë subjekti është 16 000 euro, të ardhura këto të përfituara nga shitja e shtëpisë në Rr. "Don Bosko", shitje e bërë në vlerën 55 000 euro në datën26. 10. 2005. Për këtë sipërfaqe trualli është lidhur kontrata e sipërmarrjes dt. 02.10.2008 për ndërtimin e objektit nga e cila do të përfitohej 2/3 e 40 % të sipërfaqes ndërtimore. Me kontratën dt. 07.10.2016 është realizuar shkëmbimi përfundimtar i truallit me shoqërinë ndërtuese nga ku është realizuar edhe ndarja faktike e sipërfaqes ndërtimore.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer gjatë vitit 2016 vlera 13 698 euro një Kredi bankare pranë një banke të nivelit të dytë, kredi e marrë në dt. 27.05. 2014, në shumën 136 000 mijë euro. Detyrimi financiar i pashlyer në datën 31 dhjetor 2016 është, 119 870 euro.