Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 434 654 Lekë nga paga si Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për vitin 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Violeta Staka, të ardhura në vlerën 956 620 Lekë nga paga si Drejtore pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Shkodër për vitin 2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Violeta Staka, të ardhura në vlerën 19 794 Lekë nga interesat bankare të dy depozitave për vitin 2018 (18 590 Lekë nga depozita e parë dhe 1 204 Lekë nga depozita e dytë).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët kanë shtuar sipërfaqen e banimit me 39 m2, me vlerë 907 774 Lekë, me pjesë takuese 50% secili dhe me burim të ardhura nga punësimi.
2) Bashkëshortët, llogari bankare të hapur në 23.03.2018 në emër të Znj. Staka me pjesë takuese 50% secili dhe me vlerë 2 940 000 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga punësimi i bashkëshortëve (2 340 000 Lekë nga pagat ndër vite të Znj. Staka dhe 600 000 Lekë nga pagat e subjektit).
3) Bashkëshortët, kanë mbyllur depozitën bankare me gjendje 400 000 Lekë.
4) Djali, Z. Inri Staka, pronar në masën 100% të një autoveture me vlerë 200 000 Lekë më burim të ardhura nga mbyllja e depozitës bankare të prindërve (referim pika
3).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Bashkëshortët, kanë shpenzuar shumën 907 774 Lekë për krijimin e shtesës së sipërfaqes 39 m2 të banesës.
2) Djali, Z. Inri Staka, shpenzuar shumën 200 000 Lekë për blerjen e një automjeti me burim të ardhura nga depozita bankare e prindërve.