Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si Kryetar i Bashkisë Durrës, 1 430 260 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto si anëtar i Këshillt të Qarkut Durrës, 153 000 Lekë
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieSubjekti deklaron të ardhura nga qiradhënia e pronës me sipërfaqe 1643 m2 + 624 m2 sipas kontratës me datë 01.08.2017, në llogarinë pranë Intesa San Paolo. Gjendja e kësaj llogarie në 31 Dhjetor 2017 është 8 523,55 Euro dhe shtesa vjetore e deklaruar është 5 848,38 Euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja Znj. Alba Dako, të ardhura neto të vitit me vlerë 677 823 Lekë nga paga si përgjgjëse laboratori, Drejtoria Rajonale Shëndetsore.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëShitje e dy apartamenteve, përkatësisht me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 35 000 Euro sipas kontratës me datë 05.12.2017 dhe sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 37 729 Euro, sipas kontratës me datë 02.12.2017. Vlera totale e shitjeve prej 72 729,95 Euro, është depozituar në llogarinë pranë Raiffeisen Bank.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje llogarie me vlerë 8 523,55 Euro pranë Intesa San Paolo, shtuar me të ardhura nga qiratë sipas kontratës me datë 01.08.2017.
2) Shtesë me 1,19 USD në llogarinë pranë Intesa San Paolo, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 11 017,71 USD.
3) Gjendje llogarie me vlerë 142,92 Lekë pranë Intesa San Paolo.
4) Shtesë me 150 450 Lekë nga paga pranë Këshillit të Qarkut, në llogarinë prane Credins Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 531 845 Lekë.
5) Pakësim me 2 400 Lekë në llogarinë pranë Procredit Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është 841 258 Lekë.
6) Pakësim me 62,16 Lekë në llogarinë e kursimit pranë Procredit Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 10 971,11 Lekë.
7) Gjendje e llogarisë pranë Raiffeisen Bank me vlerë 72 729 Euro, krijuar me të ardhurat nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 35 000 Euro sipas kontratës me datë 05.12.2017 dhe shitja e apartamentit me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 37 729 Euro, sipas kontratës me datë 02.12.2017.
8) Subjekti deklaron se përmes një Kontrate Shkëmbimi lidhur më 14. 06. 2017 ka shtuar pasurinë me katër apartamente në plazh, të cilat janë shkëmbyer me një Pronë në Shkozet. Katër apartamentet janë të madhësive 76.25 m2; 66.29 m2; 76.95m2 plus 74.88 m2. Pasuria e shkëmbyer (pasuria që pakësohet) është 539 m2 truall plus ndërtesë dy katëshe ku kati përdhes është 506 m2 dhe kati i parë 487 më . Kjo pronë është fituar në vitin 1996
9) Me shkëmbim pasurie , kontratë e lidhur më 25. 05. 2017 është fituar një apartament 245 m2 i cili është shkëmbyer me një apartament tjetër 120 m2 ndërtim vitit 1994, plus bodrum dhe garazh 32 m2 ndërtime të vitit 1999
10) Shtohet pasuria me një truall 4950 m2 në Xhafzotaj , plus ndërtesë tre kate sipas lejes shesh ndërtimi dhe godinë shërbimi ku kati përdhe është 1653 m2 plus 624 m2. Kjo pronë është shkëmbyer me pronë tjetër e përbërë nga truall 405 m2 dhe ndërtesë 164 m2. Kontrata e shkëmbimit është lidhur më 12. 06. 2017.
11) Bashkëshortja, shlyer shumën prej 275 Euro për detyrimin e kartës së kreditit pranë Raiffeisen Bank. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 250 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyer shuma me vlerë 2 313,9 Lekë për kartën e kreditit me limit 5 000 Euro pranë Raiffeisen Bank.