Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Bashkie 1 680 000 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura nga bonuse për transportin si Kryetar Bashkie 517 000 lekë.
2) Të ardhura nga bonuse për telefonin si Kryetar Bashkie 129 687 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare 316 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja: të ardhura nga paga 735 652 lekë dhe të ardhura nga interesat bankare 472.28 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion139%
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Pagesë detyrimi në vlerën 330 860.88 lekë për një kredi bankare për blerje automjeti, aktivizuar në 10.09.2010.