Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura vjetore nga paga pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, 1 330 819 Lek.
2) Të ardhura vjetore nga shpërblimet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, 312 600 Lek.
Të ardhura nga Bonuse
1) Dieta për mbulim transporti pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, 187 000 Lek.
2) Dieta pune pranë Drejtorisë së Përgjitshme të Tatimeve, 5 500 Lek.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura vjetore nga interesat bankare / bone thesari pranë bankës Intesa San Paolo, 143 286 Lek
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 244 Euro nga pagesat për shërbime.
2) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 5 783 Euro nga puna si ekspert pranë Humelica Consulting International në Bruksel, për projektin ‘Asistencë Teknike për programet e Bashkimit Evropian në Shqipëri’ financuar nga Bashkimi Evropian.
3) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 4 800 Euro nga puna si ekspert pranë Humelica Consulting International në Bruksel, për projektin ‘Asistencë Teknike për programet e Bashkimit Evropian në Shqipëri’ e financuar nga Bashkimi Evropian.
4) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 5 982,81 Euro nga puna si ekspert pranë Humelica Consulting International në Bruksel, për projektin ‘Support to improve Citizen-Centric Public Service Delivery in Albania’ me numër EruopeAid/138272/IH/SER/AL.
5) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 4 000 Euro nga Humelica Consulting International në Bruksel, për projektin ‘Support to improve Citizen-Centric Public Service Delivery in Albania’ me numër EuropeAid/138272/IH/SER/AL, Koordinator Lokal – Projekt për Ofrimin e Shërbimeve – Shqipëri.
6) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 4 000 Euro nga Humelica Consulting International në Bruksel, për projektin ‘Support to improve Citizen-Centric Public Service Delivery in Albania’ me numër EuropeAid/138272/IH/SER/AL, Koordinator Lokal – Projekt për Ofrimin e Shërbimeve – Shqipëri.
7) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 930 Euro për dieta dhe hotel nga Humelica Consulting , për vizitën në Bruksel në kuadër rë Asistencës Teknike për Programet Evropiane në Shqipëri.
8) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 1 095 Euro për dieta, hotel dhe taksi për udhëtimin si ekspert i programit të Bashkimit Evropian ‘Evropa Krijuese’, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Shkurt 2017, Berlin.
9) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 390 Euro për dieta, hotel dhe taksi për udhëtimin si ekspert i programit të Bashkimit Evropian ‘Evropa Krijuese’, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Mars 2017, Bari.
10) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 317 Euro për dieta, hotel dhe taksi për udhëtimin si ekspert i programit të Bashkimit Evropian ‘Evropa Krijuese’, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Qershor 2017, Cannes, Francë.
11) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 623 Euro për dieta, hotel dhe taksi për udhëtimin si ekspert i programit të Bashkimit Evropian ‘Evropa Krijuese’, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Qershor 2017, Maltë.
12) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 355 Euro për dieta, hotel dhe karburant për udhëtimin si ekspert i programit të Bashkimit Evropian ‘Evropa Krijuese’, Qendra Kombëtare e Kinematografisë Shtator 2017, Selanik.
13) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 952 Euro nga Qendra Ura, me adresë Rr.Barikadave 260/2, Tianë, si koordinator i projektit ‘Rritja e ndërgjgjësimit për Bashkimin Evropian përmes medias’ të financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
14) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 4 122 Euro nga Qendra Ura, me adresë Rr.Barikadave 260/2, Tianë, si koordinator i projektit ‘Rritja e ndërgjgjësimit për Bashkimin Evropian përmes medias’ të financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
15) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 87 Euro nga Qendra Ura, me adresë Rr.Barikadave 260/2, Tianë, si koordinator i projektit ‘Rritja e ndërgjgjësimit për Bashkimin Evropian përmes medias’ financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
16) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 3 740 Euro nga Insitute of Contemporary Studies (ISB) në Rr.Vaso Pasha, Tiranë, si pagesë konsulence për projektin e asistencës teknike për Pushtetin Vendor në Shqipëri, financuar nga DLDP dhe Qeveria Zviceriane.
17) Bashkëshorti, të ardhura si shpërblim për shërbimet e suportit të nevojave për trajnim, në kuadër të projektit Entrepreneurship and Local Economic Development, Area Based Development Programme. Subjekti deklaron vetëm vlerën prej 1 200 Euro si shpërblim ditor, por jo numrin e ditëve të punës.
18) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 1 087 Euro nga Europartners Development Albania me adresë Rr.Isamial Qemali, si pagesë për dieta dhe karburant për projektin ‘Munucipalities for Europe -Bashkitë për ne Evropë’ të financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
19) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 9 960 Euro nga IBF International Consulting, Bruksel, si honorar për projektet e zhvillimit të bisneseve në Kosovë.
20) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 85 000 Lek nga Economics Social Analytics me adresë Rr.Miqësia Tiranë, nga puna si konsulent për projektin e financuar nga UNICEF për pushtetin vendor në Shqipëri.
21) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 795 600 Lek nga Ministria e Kulturës, si ekspert i programit të Komisionit Evropian ‘Creative Europe’. Të ardhurat janë pjesa e dytë e pagesës për vitin 2016.
22) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 795 600 Lek nga Ministria e Kulturës, si ekspert i programit të Komisionit Evropian ‘Creative Europe’. Të ardhurat janë pjesa e parë e pagesës për vitin 2017.
23) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 180 000 Lek nga kontrata e projektit si individ me Ministrinë e Kulturës.
24) Bashkëshorti, pagesë/kthim fondi i kontratës së projektit si individ me Ministrinë e Kulturës, - 180 000 Lek.
25) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 8 500 Lek nga Ministria e Kulturës, si anëtar Bordi në Këshillin Kombëtar të së Drejtës së Autorit.
26) Bashkëshorti, të ardhura nga honoraret me vlerë 34 000 Lek si konsulent për trajnimin e stafit të Friedrich-Ebert-Stiftung, Tiranë.
27) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 18 573 Lek për dieta dhe shpenzime karburanti nga Fondacioni Rruga me Pisha për projektin ‘Lëviz Albania’ financuar nga Qeveria Zviceriane.
28) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 18 573 Lek për dieta dhe shpenzime karburanti nga Fondacioni Rruga me Pisha për projektin ‘Lëviz Albania’ financuar nga Qeveria Zviceriane.
29) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 74 292 Lek për dieta dhe shpenzime karburanti nga Fondacioni Rruga me Pisha për projektin ‘Lëviz Albania’ financuar nga Qeveria Zviceriane.
30) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 295 000 Lek si pagesë eksperti nga Fondacioni Rruga me Pisha për projektin RISI ALBANIA, financuar nga Qeveria Zviceriane.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë në bankën Raiffeisen në fund të vitit nga të ardhurat si Drejtore e Përgjithshme e Tatimeve, 129 486,74 Lek.
2) Shtesë në llogarinë pranë bankës Intesa San Paolo nga transferimi i të ardhurave të bashkëshortit nga llogaria e tij në bankën Raiffeisen, 1 300 286 Lek.
3) Bashkëshorti, shtesë e gjendjes së llogarisë pranë Intesa San Paolo në fund të vitit me 21 148,94 Euro, të ardhura nga puna si ekspert dhe konsulent,.
4) Bashkëshorti, shtesë e gjendjes së llogarisë pranë bankës Raiffeisen me 16 518,77 Euro, të ardhura nga puna si ekspert dhe konsulent.
5) Bashkëshorti, shtesë e gjendjes së llogarinë pranë Alfa Bank në fund të vitit me 371 442,42 Lek, të ardhura nga puna si ekspert dhe konsulent,.
6) Bashkëshorti, pakësim me 199 895,43 Lek në llogarinë pranë Bankës Raiffeisen.
7) Bashkëshorti, pakësim i llogarisë pranë bankës Raiffeisen me 1 300 286 Lek, nga transferta e lekëve në llogarinë e bashkëshortes pranë Intesa San Paolo Bank.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka