Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (8 nëntor - 31 dhjetor 2016.), 180 482 lekë.
2) Të ardhura si gjyqtar dhe kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (janar 2016 - nëntor 2016.), 1 077 789 lekë.
3) Të ardhura si kompensim për telefonin celular, 79 251 lekë.
4) Të ardhura nga pagesa si ekspert, pedagog i jashtëm, udhëheqës stazhi dhe si moderator në trajnime për vitin 2016 në Shkollën e Magjistraturës, 141 453 lekë.
5) Të ardhura nga pagesa si pedagog i jashtëm pranë shkollës së lartë "Hëna e Plotë Beder" (janar - dhjetor 2016.), 61 500 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga pagesa si anëtar në Bordin Drejtues në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor (janar - dhjetor 2016.), 42 782 lekë.
2) Të ardhura nga ZABGJ për rimbursimin e shpenzimeve të bëra në një vizitë pune jashtë vendit në janar 2016, shuma 301 393 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Matilda Islamaj, të ardhura nga paga si mjeke okuliste pranë Qendrës Spitalore Universitare 'Nënë Tereza", (janar - dhjetor 2016.), 718 175 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kontratë sipërmarrjeje për një apartament banimi me sip. 144.5 m2 nga të cilat 122.7 m2 janë të shfrytëzueshme, blerë me kredinë e marrë më 24.03.2016, vlera 10 548 500 lekë, pjesa takuese 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten). Ap. është i pabanueshëm, deklaruesi banon në shtëpinë marrë me qira nga prindërit në vlerën 15 000 lekë për muaj.
2) Gjendja cash, kursime të deklaruesit nga paga si gjyqtar dhe nga honoraret e mësimdhënies pranë Shkollës së Magjistraturës, 100 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga paga e pashpenzuar në llogarinë rrjedhëse dhe mësimdhëniet në vitet e mëparshme, 3 803 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga paga e pashpenzuar në llogarinë rrjedhëse dhe mësimdhëniet në vitet e mëparshme, 2 972 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga vitet e mëparshme dhe mësimdhënia në Universitetin Beder, 226 393 lekë.
6) Gjendja e llogarisë së kursimit në vitin 2005 në një bankë të nivelit të dytë, 5.52 GBP.
7) Bashkëshortja, Znj. Matilda Islamaj, gjendja cash, kursime nga paga e bashkëshortes si mjeke okuliste pranë Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë, 50 000 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Matilda Islamaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit ë dytë, 13 046 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Matilda Islamaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga paga, 21 835 lekë.
10) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë marrë më 24.03.2016 e cila mbulohet nga paga e bashkëshortes së deklaruesit. Detyrimi i shlyer, 524 184 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 10 209 699 lekë.
11) Kontratë overdrafti për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë marrë më 14.11.2016, detyrimi i mbetur pashlyer 200 000 lekë.
12) Kontratë overdrafti për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë marrë më 31.08.2016, detyrimi i mbetur pashlyer 250 000 lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Matilda Islamaj, kontratë overdrafti për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë marrë më 03.11.2016, detyrimi i mbetur pashlyer 100 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime qiraje për apartamentin 100 m2 ku banon, 15 000 lekë për muaj.