Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga, dietat, rimbursimet e shpenzimeve të karburantit dhe telefonit, honoraret nga mbledhjet e komisioneve parlamentare të përfituara nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 202 593 Lekë.
2) Të ardhurat në vlerën 120 000 Lekë nga paga vjetore si pedagoge e jashtme pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Henrik Zotaj, të ardhura në vlerën 624 000 Lekë nga paga si mjek.
2) Bashkëshorti, Z. Henrik Zotaj, të ardhura në vlerën 9 600 Euro nga qiradhënia e shoqërisë “Stokholm”, me aktivitet bar-kafe në bazë të kontratës datë 07.09.2015 me afat 5 vjeçare.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) vile me sipërfaqe 130 m2, gjysëm të ndërtuar. Pasuria e paluajtshme është marrë në bazë të kontratës Shkëmbim Prone me një apartament në Tiranë me sipërfaqe 127.4 m2 në pronësi të bashkëshortëve që nga data 09.12.2004 dhe pa asnjë detyrim tjetër shtesë.
2) Pronare e një apartamenti në Selitë, së bashku me bashkëshortin me pjesë takuese 50%, në vlerën 54 500 Euro. Apartamenti në bazë të çertifikatës hipotekore është me sipërfaqe 51 m2 plus veranda me sipërfaqe 84 m2. Blerja e apartamentit është në bazë të aktit noterial datë 03.12.2014 dhe e verandës në 12.01.2015.
3) Pronare së bashku me bashkëshortin të një garazhi me sipërfaqe 18m2 plus një depo me sipërfaqe 4m2 të blerë në 04.04.2014 më vlerë 6 000 Euro. Burimi i të ardhurave nga kursimet dhe kredia bankare.
4) Kredi bankare për mobilim dhe arredim shtëpie të marrë në 16.10.2018 së bashku me bashkëshortin në vlerën 20 000 Euro. Për kredinë me këst mujor 157 Euro dhe afat shlyerje 15 vite, është shlyer si principal dhe interesa shuma 314 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të palikuiduar është 19 686 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka