Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 336 638 Lekë nga paga dhe dietat si Kryetar i Bashkisë Korçë.
2) Të ardhura në vlerën 2 147.5 Euro nga dietat si anëtar i delegacionit të Shqipërisë në Kongresin e Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Europës.
3) Të ardhura në vlerën 142.75 Euro nga dietat si pjesë e “Steering Committee” Romacted.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 191 250 Lekë nga shpërblimet si Këshilltar në Këshillin e Qarkut Korçë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 7 895.31 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
2) Të ardhura në vlerën 13 637.93 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
3) Të ardhura në vlerën 82.75 Euro nga interesat e depozitës bankare.
4) Të ardhura në vlerën 960.11 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
5) Të ardhura në vlerën 1.5 Euro nga interesat e depozitës bankare.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 1 094 120 Lekë nga paga dhe dietat pranë Ujësjellës Kanalizime Korçë.
2) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 68.8 Euro nga dietat pranë Ujësjellës Kanalizime Korçë.
3) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 14 354.15 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
4) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 10 073.57 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
5) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 502.33 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
6) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 5 742.04 Lekë nga interesat e depozitës bankare.
7) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 622.55 Lekë nga interesat e depozitës bankare në emër të fëmijës.
8) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 622.55 Lekë nga interesat e depozitës bankare në emër të fëmijës.
9) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, të ardhura në vlerën 5.25 Euro nga interesat e depozitës bankare.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 708 055.48 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, dietat dhe shpërblimet për pjesmarrje në borde.
2) Shtesë 1 104.6 Euro në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga dietat dhe interesat bankare.
3) Shtesë 7 895.31 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
4) Shtesë 13 637.93 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
5) Shtesë 82.75 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
6) Pakësuar me 21 003.14 Lekë llogaria rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë.
7) Shtesë 960.11 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
8) Shtesë 1.5 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
9) Kartë krediti me limit shume 1 500 Euro pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 0 Euro.
10) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 14 354.15 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
11) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 10 073.57 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
12) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 502.33 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
13) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 5 742.04 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
14) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 622.55 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare në emër të fëmijës.
15) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 622.55 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare në emër të fëmijës.
16) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 68.8 Euro në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga.
17) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shtesë 5.25 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat e depozitës bankare.
18) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, kartë krediti me limit shume 200 000 Lekë, për të cilën është likuiduar gjatë 2018 shuma 124 695.31 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimi të pashlyer 112 064.65 Lekë.
19) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, kartë krediti me limit shume 2 000 Euro, me gjendje detyrimi 0 Euro.
20) Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, overdraft në llogarinë e pagës pranë një banke të nivelit të dytë në shumën 10 000 Lekë. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 0 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj. Frosela Filo, shpenzuar shuma 124 695.31 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit me limit shume 200 000 Lekë, për vitin 2018.