Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 578 910 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Janar 2019- Qershor 2019.
2) Të ardhura në vlerën 44 418 Lekë si pagesë kalimtare në bazë të Ligjit 8097 datë 21.03.1996, për muajin Korrik 2019.
3) Të ardhura në vlerën 306 543 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Prrenjas për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, të ardhura në vlerën 343 035 Lekë nga paga pranë Postës Shqiptare Sh.a, Zyra Postare Qukës, periudha 01.01.2019-31.12.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, të ardhura në vlerën 194 360 Lekë si orë jashtë orarit pranë Qendrës Shëndetësore Prrenjas për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Elsa Belba, të ardhura në vlerën 442 049 Lekë nga paga pranë shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Sh.a, Tiranë për periudhën Prill – Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti deklaron se nuk ka ndryshim të pasurisë nga viti 2018.
2) Hua 15 000 Euro të marrë te një Person Fizik për blerje apartamenti, për të cilën është shlyer shuma 6 000 Euro dhe ka mbetur gjendja e palikuiduar 9 000 Euro.
3) Overdraft pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 109 595 Lekë në 31.12.2019.
4) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 19 858 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, pakësuar me 11 063 Lekë llogarinë bankare të pagës me gjendje 31 805 Lekë në 31.12.2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, pakësuar me 50 031 Lekë llogarinë bankare të pagës me gjendje 21 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 6 000 Euro si shlyerje pjesore të huasë së marrë te një Person Fizik në vlerën 15 000 Euro për blerje apartamenti.