Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 567 162 Lekë nga paga dhe përfitime të tjera financiare nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë (honorare, dieta, rimbursime të shpenzimeve të karburantit dhe të telefonit) për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
1) Të ardhura në vlerën 5 794 697 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Ideal Market” Sh.p.k.
2) Të ardhura në vlerën 4 236 251 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Komuna e Parisit” Sh.p.k.
3) Të ardhura në vlerën 2 566 582 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Dielli” Sh.p.k.
4) Të ardhura në vlerën 2 826 772 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Market” Sh.p.k.
5) Të ardhura në vlerën 1 504 350 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Ulqinaku” Sh.p.k.
6) Të ardhura në vlerën 1 219 403 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Parku” Sh.p.k.
7) Të ardhura në vlerën 742 872 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Shallvare” Sh.p.k.
8) Të ardhura në vlerën 4 641 811 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Leo” Sh.p.k.
9) Të ardhura në vlerën 1 458 752 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Noeli” Sh.p.k.
10) Të ardhura në vlerën 9 372 140 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Shëngjini” Sh.p.k.
11) Të ardhura në vlerën 3 310 752 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Lezha” Sh.p.k.
12) Të ardhura në vlerën 1 231 668 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Porcelani” Sh.p.k.
13) Të ardhura në vlerën 3 740 803 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Kali i Trojës” Sh.p.k.
14) Të ardhura në vlerën 1 389 391 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Rruga e Re” Sh.p.k.
15) Të ardhura në vlerën 969 956 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Ushtaraku” Sh.p.k.
16) Të ardhura në vlerën 2 812 250 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Elbasani” Sh.p.k.
17) Të ardhura në vlerën 3 472 087 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Dita e Verës” Sh.p.k.
18) Të ardhura në vlerën 1 210 183 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Kukësi” Sh.p.k.
19) Të ardhura në vlerën 6 111 729 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “MAPO” Sh.p.k.
20) Të ardhura në vlerën 3 151 489 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Rruga e Kavajës” Sh.p.k.
21) Të ardhura në vlerën 4 900 425 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Medreseja” Sh.p.k.
22) Të ardhura në vlerën 10 316 773 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Big Yz-Berish” Sh.p.k.
23) Të ardhura në vlerën 277 249 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Bashkimi” Sh.p.k.
24) Të ardhura në vlerën 46 000 000 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Bigalb Group” Sh.p.k.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, të ardhura në vlerën 1 089 840 Lekë nga paga si analiste menaxhimi në shoqërinë Bashkimi Sh.p.k.
2) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, të ardhura në vlerën 353 880 Lekë nga paga si administratore e shoqërisë Estee Lauder Sh.p.k.
3) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, të ardhura në vlerën 277 249 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria Bashkimi Sh.p.k.
4) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, të ardhura në vlerën 4 667 206 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Xhomlliku” Sh.p.k.
5) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, të ardhura në vlerën 2 510 369 Lekë si tërheqje dividenti nga shoqëria “Stop & Shop” Sh.p.k.
6) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, të ardhura në vlerën 1 150 000 Lekë nga paga si psikologe në shoqërinë BigAlb Group Sh.p.k.
7) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, të ardhura në vlerën 29 810 Lekë nga paga si psikologe në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe të Edukimit të Fëmijëve.
8) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, të ardhura në vlerën 327 688 Lekë nga Sigurimet Shoqërore si përfitime për leje lindje.
9) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj të ardhura në vlerën 169 529 Lekë si dëmshpërblim nga një shoqëri sigurimi.
10) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, të ardhura në vlerën 565.49 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së kursimit.
11) Vajza, Znj. Françeska Sinaj, të ardhura në vlerën 1 594 280 Lekë nga paga si ekonomiste pranë shoqërisë BigAlb Group Sh.p.k.
12) Vajza, Znj. Françeska Sinaj, të ardhura në vlerën 542 Euro nga paga si “Audit intership” në shoqërinë Deloitte Audit Albania Sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 42 295 805.7 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga shpërndarjet e dividentëve. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 54 802 191.61 Lekë.
2) Pakësuar me 11 301.01 Euro llogaria bankare me burim të ardhura nga shpërndarjet e dividentëve të konvertuara në monedhën Euro. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 95 625.24 Euro.
3) Pakësuar me 4 488 Dollarë llogaria bankare me burim të ardhura nga shitja e kuotave zotëruese në shoqërinë “Skënderbeu” Sh.p.k sipas marrëveshjes në datën 07.04.2015. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 69 291.09 Dollarë.
4) Pakësuar me 17.4 Euro llogaria bankare me burim të ardhura nga shpërndarjet e dividentëve të konvertuara në monedhën Euro. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 5 538.85 Euro.
5) Shtesë 20 679 809.5 Lekë në llogarinë bankare, me burim të ardhura nga shpërndarjet e dividentëve. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 34 648 526.25 Lekë.
6) Pakësuar me 620 141.19 Lekë llogaria bankare, me burim të ardhura nga paga nga funksioni i deputetit. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 2 544 720.03 Lekë.
7) Shtesë 20.21 Euro në llogarinë e kursimit në një bankë të nivelit të dytë, në emër të djalit të mitur si kontribut nga familja. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 1 101.07 Euro.
8) Shtesë 8 953.65 Lekë në llogarinë bankare të kursimit në një bankë të nivelit të dytë, në emër të djalit të mitur si kontribut nga familja. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 194 817.77 Lekë.
9) Gjendje 10 000 000 Lekë në një llogari bankare në 31.12.2019, si fonde të transferuara nga llogaria personale.
10) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, shesh me sipërfaqe 594 m2 në Qeparo/Vlorë të përfituar si dhuratë nga nëna sipas kontratës datë 05.02.2019.
11) Zotërues në masën 50% të kuotave në shoqërinë Big Parku Sh.p.k me kapital themeltar 1 000 000 Lekë. Kapitali themeltar në bazë të vendimit Nr.2 datë 28.05.2019 është zvogëluar me 500 000 Lekë (kapitali në para).
12) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, shtesë 273 821.4 Lekë në llogarianë bankare me burim të ardhura nga dividenti dhe kontribute të bashkëshortit. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 274 369.43 Lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, pakësuar me 10.21 Euro llogaria bankare me të ardhura si kontribut nga bashkëshorti. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 0 Euro.
14) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, shtesë 397 115 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 2 278 825 Lekë.
15) Bashkëshortja, Znj. Miranda Sinaj, pakësuar me 326 Euro llogaria bankare me të ardhura nga kontributet e bashkëshortit. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 0 Euro pasi është mbyllur nga Znj. Sinaj.
16) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, shtesë me 161 248.68 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga dhe kontribut nga familja. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 199 827.53 Lekë.
17) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, pakësuar me 6 623.77 Lekë llogaria bankare me burim të ardhua nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është minus 647.13 Lekë.
18) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, gjendje 57 Lekë të llogarisë së kursimit në 31.12.2019, me burim ardhura nga paga.
19) Vajza, Znj. Enxhi Sinaj, gjendje 0 Euro të llogarisë bankare në 31.12.2019, me burim të ardhura nga paga dhe kontribut nga familja.
20) Vajza, Znj. Françeska Sinaj, shtesë 228 203.03 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga dhe kontributet familjare. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 229 015.03 Lekë.
21) Vajza, Znj. Françeska Sinaj, pakësuar me 1 804.29 Euro llogaria bankare me burim të ardhura si kontribut nga familja. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 9.2 Euro.
22) Vajza, Znj. Françeska Sinaj, gjendje 0 Euro të llogarisë bankare në datë 31.12.2019, me burim të ardhura nga kontributet familjare.
23) Vajza, Znj. Françeska Sinaj, pakësuar me 439. 74 Euro llogaria bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 0 Euro në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka