Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 870 610 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 7.51 Euro nga interesat bankare të depozitës për vitin 2019
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Mezan Piro, të ardhura në vlerën 299 388 Lekë nga nga pensioni.
2) Djali, Z. Elvis Piro, të ardhura në vlerën 1 580 000 Lekë nga punësimi pranë Bankës së Shqipërisë për vitin 2019
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 1 000 000 Lekë nga shitja e automjetit Mercedes Benz në Shtator 2019.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 7.51 Euro në depozitën bankare pranë një banke të nivelit të dytë si të ardhura nga interesat vjetor. Gjendja e depozitës në 31.12.2019 është 41 505.51 Euro.
2) Depozitë bankare me gjendje 441 812.47 Lekë në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave të depozitës është dy llogaritë e pagës me kontribut 441 009.57 Lekë njëra llogari dhe 802.9 Lekë llogaria tjetër.
3) Depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 14.44 Dollarë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
4) Bashkëshorti, Z. Mezan Piro, depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 750 000 Lekë, me burim të ardhura nga pensioni i vitit 2019.
5) Djali, Z. Elvis Piro, deklaron se ka një apartament në Tiranë dhe se është në proces likuidimi të detyrimit. Nuk deklarohet asnjë e dhënë tjetër për këtë pasuri.
6) Djali, Z. Elvis Piro, kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 05.06.2013 në shumën 98 000 Euro, me afat shlyerje 20 vjet dhe me këst mujor 475 Euro. Shuma e detyrimi të shlyer në vitin 2019 është 4 906.75 Euro ndërsa gjendja e pashlyer është 69 164.25 Euro.