Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera ligjore që rrjedhin nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 202 644 Lekë.
2) Të ardhura nga paga si Lektor në Universitetin Polis, 140 000 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat e Obligacioneve 10 vjeçare të Thesarit të emetuara në 11.01.2018, shuma 21 779 Lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Migena Hasa, të ardhura nga paga pranë shoqërisë Neni Tech sh.p.k, shuma 686 910 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Migena Hasa, të ardhura nga paga pranë shoqërisë Asg sh.p.k, shuma 876 810 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj, Migena Hasa, të ardhura si honorare nga Global Opportunities Albania, shuma 480 855 Lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 114 635 Lekë, e shtuar me 449 178 Lekë nga të ardhurat e pagës dhe honorareve.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 20 000 Lekë e pakësuar me 224 897 Lekë për shpenzime.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 58 Euro e pakësuar me 1 929 Euro për shpenzime dhe konvertime në një monedhë tjetër.
4) Obligacione të Thesarit 10 Vjeçare në shumën 732 081 Lekë, me normë 7%, me datë emetimi 11.01.2018 dhe datë maturimi 11.01.2028. Burimi i të ardhurave nga fondet e mbylljes së llogarive të fëmijëve.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë e mbyllur në vitin 2018.
6) Kredi bankare pranë një banke të nivelit të dytë, për blerje banese me normë interesi 4% të marrë në Gusht 2010 me afat shlyerje 10 vite. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është në shumën 557 584 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur është 930 762 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Migena Hasa, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 799 142 Lekë të shtuar me 94 431 nga të ardhurat e pagës.
8) Bashkëshortja, Znj. Migena Hasa, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 582 689 Lekë. Llogaria është shtuar me 582 689 Lekë me burim të ardhurat nga paga dhe honoraret.
9) Bashkëshortja, Znj. Migena Hasa, gjendje 510 000 Lekë të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të vajzës. Llogaria bankare është mbyllur, duke transferuar fondet në llogarinë e bashkëshortit, me destinacion blerjen e Obligacioneve.
10) Bashkëshortja, Znj. Migena Hasa, gjendje 247 000 Lekë të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të djalit. Llogaria bankare është mbyllur, duke transferuar fondet në llogarinë e bashkëshortit, me destinacion blerjen e Obligacioneve.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 557 584 Lekë si principal dhe interesa të kredisë bankare të marrë në Gusht 2010 për blerje banese.