Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 814 557 Lekë nga paga dhe trajtimet e tjera si Kryetar i Bashkisë Gjirokastër, periudha 01.08.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 60 000 Lekë nga shërbimet e konsulencës si mjek për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
3) Të ardhura në vlerën 238 155 Lekë si pagesa suplementare të ISSH-së për funksionin ish-deputet i Kuvendit të Shqipërisë, periudha 01.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 153 Euro nga interesat e depozitës bankare të maturuar në vitin 2019.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Irena Skraparlliu, të ardhura në vlerën 245 080 Lekë nga paga si mjeke pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik, Gjirokastër për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 283 902 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga dhe dietat si Kryetar i Bashkisë Gjirokastër. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 284 404 Lekë.
2) Pakësuar me 136 870 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga dhe nga pagesat e kartelës suplementare të ISSH-së për funksionin si deputet. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 378 541 Lekë.
3) Shtesë 153 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat bankare të depozitës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 481 Euro.
4) Depozitë bankare me burim të ardhura nga shitja e pasurisë së paluajtshme, nga paga dhe nga shitja e një automjeti, me gjendje 60 160 Euro në 31.12.2019, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.
5) Shtuar me 300 000 lekë gjendja e mjeteve monetare cash me burim të ardhura familjare për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
6) Pakësuar me 8 Euro llogaria bankare me gjendje 19 556 Euro në 31.12.2019.
7) Pakësuar me 23 945 Lekë, llogaria bankare me burim të ardhura nga konsulencat. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 23 626 Lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Irena Skraparlliu, pakësuar me 67 380 Lekë llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga pranë D.Sh.P-së Gjirokastër. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 861 420 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Irena Skraparlliu, pakësuar me 192 lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga biznesi dhe me gjendje 0 lekë në 31.12.2019.
10) Bashkëshortja, Znj. Irena Skraparlliu, shtuar me 88 657 Lekë llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga pranë D.P.Sh Gjirokastër dhe me gjendje 88 657 Lekë në 31.12.2019.
11) Shtuar me 1 721 Euro detyrimi në kartën e kreditit pranë një banke të nivelit të dytë. Gjatë periudhës 01.08.2019-31.12.2019 nuk është bërë asnjë shlyerje dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 721 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka