Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura bruto në vlerën 1 881 240 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Klarita Velaj, të ardhura vjetore në vlerën 29 700 Euro nga paga si Financiere pranë firmës Lausch and Co, Vjenë, Austri.
2) Bashkëshortja, Znj. Klarita Velaj, të ardhura vjetore në vlerën 2 650 Euro si kompesime page të përfituar nga shteti Austriak për djalin student.
3) Vajza, Znj. Helena Velaj, të ardhura në vlerën 800 Euro si asistente në filmin Marie Faengt Feuer në Gjermani për periudhën prill-qershor 2019.
4) Vajza, Znj. Helena Velaj, të ardhura mujore në vlerën 630 Euro pranë Shcwayer Media, deri në Gusht 2019.
5) Djali, Z. Romel Velaj, të ardhura mujore në vlerën 270 Euro nga ORF Austrin Television.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, apartament në Vlorë me sipërfaqe 85 m2, me vlerë 5 000 000 Lekë të përfituar si trashëgimi nga familja.
2) Pronar 100% të një makine të tipit Chryesler Voyager me vlerë 400 000 Lekë të blerë me të ardhurat nga paga dhe nga kursimet.
3) Gjendje të depozitë së kursimit në Vjenë, shuma 25 000 Euro.
4) Gjendje 893 473 Lekë në depozitën e kursimit pranë një banke të nivelit të dytë.
5) Depozitë kursimi pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 81.2 Euro.
6) Kontratë të lidhur në vitin 2012 më Bashkinë Fier për punë të kryer në vlerën 5 000 000 Lekë për të cilën është hapur proces gjyqësor. Detyrimi i bashkisë Fier ndaj deklaruesit ka nisur të shlyhet vetëm pas një vendimi gjyqësor që ka nxjerrë fitues Z. Velaj. Nga e drejta totale janë arkëtuar 2 500 000 Lekë (gjatë viti
2018) dhe kanë mbetur për arkëtim shuma 2 500 000 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Klarita Velaj, kursime familjare pranë një llogarie në Vjenë në vlerën 82 000 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka