Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga vjetore si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 1 298 215 Lekë.
2) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të karburantit, 330 176 Lekë.
3) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë, 204 000 Lekë.
4) Të ardhura si shpërblime nga pjesëmarrjet në komisione dhe nënkomisione parlamentare, 59 500 Lekë.
5) Të ardhura si dieta ditore, 413 875 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga, - 83 037 Lekë, e pakësuar me 154 303 Lekë.
2) Overdraft pranë një banke të nivelit të dytë, të lidhur me llogarinë rrjedhëse të pagës, i krijuar në 09.02.2018 me vlerë 90 000 Lekë, të rinovuar në datën 23.03.2018 me vlerë 100 000 Lekë dhe me normë interesi 12%. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 83 037 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka