Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 960 000 Lekë nga paga.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, të ardhura në vlerën 277 000 Lekë nga paga.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 111 000 Lekë me burim të ardhura nga paga.
2) Llogari kursimi me gjendje 11 495 Euro.
3) Llogari kursimi me gjendje 1 375 900 Lekë.
4) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 63 600 Lekë.
5) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari kursimi me gjendje 9 590 Euro.
6) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari kursimi me gjendje 6 945 Dollarë.
7) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari bankare me gjendje 17 900 Lekë.
8) Djali, Z. Sokrat Goro, llogari rrjedhëse në Hollandë me gjendje 3 647 Euro, me burim të ardhura nga kredia e shkollimit dhe kontributi i prindërve.
9) Djali, Z. Sokrat Goro, kredi nga Universitetit i Groningenit me vlerë 2 040 Euro për të cilën pagesat do të kryhen 2 vite pas diplomimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka