Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga punësimi si Drejtore, Departamenti i Administrimit dhe Shërbimeve në Kryeministri në periudhën 01.01.2016 - 23.09.2016, 959 601 lekë.
2) Të ardhura nga punësimi si Kryetare e Komisionit të Prokurimit Publik për periudhën 23.09.2016 - 31.12. 2016, 254 960 lekë.
3) Të ardhura neto si lektore pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, për vitin 2016, 60 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Portit të Shëngjinit që prej datës 01.01.2016 - 14.10.2016 , 170 706 lekë.
2) Të ardhura si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Aeroportit "Nënë Tereza", emëruar në këtë detyrë prej datës 30.06.2016, 61 442 lekë.
3) Të ardhura neto si anëtare e Këshillit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, për vitin 2016, 27 200 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëjetuesi, Laert Shehu, të ardhura neto nga punësimi si Drejtor i Suportit të Shitjeve në kompaninë Abtelecom&Eagle për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016, 3 358 591 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, pakësuar me - 670 415 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, si kursime nga të ardhurat familjare të përbashkëta, shtuar me + 24 992 euro.
3) Gjendja e llogarisë së pensionit në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga punësimi, shtuar me + 20 000 lekë.
4) Bashkëjetuesi, Laert Shehu, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, pakësuar me - 49 517 lekë.
5) Bashkëjetuesi, Laert Shehu llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të parë, të ardhura nga paga, shtuar me + 7 000 euro.
6) Bashkëjetuesi, Laert Shehu, kredi në një bankë të nivelit të dytë marrë më 27.11. 2007, në vlerën totale prej 15 000 euro, me afat deri në 01.12.2027, shuma e shlyer 718 euro. Detyrimi mbetur pa shlyer, 9 870 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka