Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Institutit të Studimeve dhe Krimeve të Komunizmit, (janar - maj
2015), 67 500 lekë.
2) Të ardhura nga përfitimi i tretë dhe i katër i dëmshpërblimit si ish i burgosur politik, 775 928 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga si specialiste në Drejtorinë e Krijimtarisë së Fjalës dhe Përkthimit në Ministrinë e Kulturës, 236 991 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortja, pronare e një ap. me sip. 66.6 m2 në Durrës, dhuratë nga mamaja.
2) Bashkëshortja, pronare e një ap. me sip. 63.8 më në Durrës, dhuratë nga mamaja.
3) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, vlera 200 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka