Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga për vitin 2016 si gjyqtar Apeli, 1 342 448 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja e nisur më 25.09.2008 të cilat depozitohen në llogarinë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë Shuma në llogari më 24.01.2017 është 701 292 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Rajmonda Levanaj të ardhura neto nga paga për vitin 2016 si specialiste në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë, 728 208 lekë.
2) Vajza, Znj. Abigena Levanaj, të ardhura nga paga neto për vitin 2016 si specialiste pranë Ministrisë së Drejtësisë, 679 284 lekë.
3) Vajza, Znj. Amantia Levanaj, të ardhura nga paga për vitin 2016 si pedagoge, 51 199 lekë.
4) Vajza, Znj. Amantia Levanaj, të ardhura nga si juriste 97 680 lekë.
5) Bashkëshorti i vajzës, Znj. Amantia Levanaj, Z. Arqile Arshiaj, të ardhura nga aktiviteti tregtar, 986 780 lekë. lekë.
6) Bashkëshorti i vajzës, Znj. Amantia Levanaj, Z. Arqile Arshiaj, të ardhura vjetore, 136 752 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja cash, 500 000 lekë.
2) Hua ndaj një personi tjetër marrë më 06.06.2014 në shumën 50 000 euro, pa interes, me afat 5-vjeçar. Detyrimi për t'u shlyer, 50 000 euro.
3) Vajza, Znj. Abigena Levanaj, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në shumën 300 000 lekë. Gjendja e mbetur pashlyer, 235 361 lekë.
4) Vajza, Znj. Abigena Levanaj, kartë krediti, gjendja më 31.2.2016 është 405 euro.
5) Vajza, Znj. Amantia Levanaj, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë marrë më 11.07.2014 në shumën 70 000 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer deri më 24.01.2017 është 65 239.98 euro.
6) Vajza, Znj. Amantia Levanaj, kredi marrë më 11.02.2016. Detyrimi i mbetur pashlyer deri më 31.01.2017 është 826 630 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka