Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 299 202 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 1 532 008 Lekë nga honoraret, nga pjesmarrjet në komisione, nga dietat brenda vendit, si rimbursime të shpenzimeve të karburantit dhe telefonit që rrjedhin nga statusi i Deputetit për vitin 2019.
3) Të ardhura në vlerën 357 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të qirasë së banesës së përfituar nga statusi i Deputetit për periudhën Janar- Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Luljeta Nasufi, të ardhura në vlerën 256 398 Lekë si pension nga Sigurimet Shoqërore Berat për vitin 2019.
2) Vajza, Znj. Ina Nasufi, të ardhura në vlerën 1 998 658 Lekë nga veprimtaria e sipërmarrjes si Person Fizik me Nipt L91722018R për vitin 2019.
3) Vajza, Znj. Kibela Nasufi, të ardhura në vlerën 786 117 Lekë nga biznesi privat si Person Fizik me Nipt L81405013U.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 1 137 123 Lekë në llogarinë rrjedhëse, me gjendje 1 489 621 Lekë në datë 31.12.2019.
2) Kredi bankare të marrë pranë një bankë të nivelit të dytë për blerje apartamenti në 17.12.2014 me sipërfaqe 74.45 m2. Kredia bankare me normë interesi 4.99%, ka filluar të shlyhet në 15.06.2015. Në vitin 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 659 306 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 2 257 146 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Luljeta Nasufi, pakësuar me 361 872 Lekë llogarinë rrjedhëse pranë një bankë të nivelit të dytë me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
4) Vajza, Znj. Ina Nasufi, shtesë 2 145 418 Lekë në llogarinë rrjeshëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 2 145 418 Lekë.
5) Vajza, Znj. Kibela Nasufi, pakësuar me 22 201 Lekë llogarinë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 33 917 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 659 306 Lekë si shlyerje të interesave dhe principalit të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë për blerje apartamenti me sipërfaqe 74.45 m2 datë 17.12.2014.