Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura me vlerë 1 132 211 Lekë nga paga si Kyetar i Bashkisë Vau i Dejës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura me vlerë 151 300 Lekë si anëtar i Këshillit të Qarkut Shkodër.
2) Të ardhura me vlerë 28 868 Lekë si anëtar i bordit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat bankare pranë Tirana Bank, 179 Lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 587 350 Lekë nga paga dhe shpërblime si ekonomiste pranë Qendrës Shëndetsore Bushat.
2) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 11 267 Lekë nga interesat bankare pranë Credins Bank .
3) E bija Znj.Jozefina Hila, të ardhura me vlerë 1 097 685 Lekë nga paga dhe shpërblime si Këshilltare pranë Institucionit të Presidentit të Republikës për periudhën Janar-Korrik 2017 dhe të ardhura me vlerë 407 188 Lekë nga paga për periudhën Gusht-Dhjetor 2017.
4) I biri Z. Edjon Hila, të ardhura vjetore më vlerë 969 477 Lekë nga qiraja, sipas kontratës me datë 16.01.2017.
5) I biri Z. Edjon Hila, të ardhura vjetore me vlerë 8 400 Euro nga qiraja, sipas kontratës me datë 15.06.2016.
6) I biri Z. Edjon Hila, të ardhura me vlerë 120 000 Lekë nga qiraja, sipas kontratës me datë 15.03.2016.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë me 328 951 Lekë në llogarinë e pagës pranë BKT, të ardhura nga paga dhe shpërblime. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ka qënë 972 907 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 1 201 858 Lekë.
2) Pakësim me 13 796 Lekë në llogarinë bankare pranë Tirana Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ka qënë 102 248 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 88 452 Lekë.
3) Bashkëshortja, pakësim me 92 807 në llogarinë pranë Credins Bank. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ishte 314 891 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 222 084 Lekë.
4) Bashkëshortja, shtesë me 11 267 Lekë nga interesat mbi depozitën pranë Credins Bank, gjendja e të cilës bëhet 211 267 Lekë.
5) I bir Z. Edjon Hila, shtesë me 464 302 Lekë nga qiradhënia në llogarinë bankare pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 ëshstë 464 302 Lekë.
6) E bija Znj. Jozefina Hila, shtesë me 1 132 820 Lekë në llogarinë e pagës pranë BKT, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 118 921 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 1 251 741 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka