Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 777 145 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Libohovë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Odhise Mandi, të ardhura neto në vlerën 190 839 Lekë nga punësimi pranë subjektit Tatjana Como Person Fizik për vitin 2019.
2) Vajza, Znj. Elektra Mandi, të ardhura në vlerën 62 004 Lekë nga paga neto për vitin 2019 si mjeke pranë Qendrës Shëndetësore Qendër Libohovë.
3) Vajza, Znj. Elektra Mandi, të ardhura në vlerën 497 131 Lekë nga Sigurimet Shoqërore për leje lindje.
4) Djali, Z. Aris Mandi, të ardhura neto në vlerën 272 277 Lekë nga punësimi pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Gjirokastër për vitin 2019.
5) Djali, Z. Aris Mandi, të ardhura neto në vlerën 97 500 Lekë nga punësimi pranë biznesit privat Alumil.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 10 000 Euro si arkëtim të huasë së dhënë sipas deklaratës noteriale datë 20.09.2018.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë të hapur në 17.06.2019 me vlerë 50 000 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
2) Bashkëshortët kanë pakësuar me 500 000 Lekë depozitën bankare në 05.11.2019, me pjesë takuese 50% secili si transfertë në llogarinë bankare të djalit, Z. Aris Mandi.
3) Bashkëshortët kanë pakësuar me 200 000 Lekë depozitën bankare me pjesë takuese 50% secili, sipas deklaratës noteriale datë 30.12.2019 për huadhënie te një subjekt tjetër.
4) Djali, Z. Aris Mandi, shtesë 500 000 Lekë në llogarinë bankare si transfertë nga depozita e prindërve në datën 05.11.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka