Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 934 809 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Librazhd për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 32 766 Lekë nga dietat dhe shërbimet gjatë 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 38 250 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan për vitin 2019.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Elsa Gurra, të ardhura neto në vlerën 547 599 Lekë nga paga si specialiste në QKB gjatë vitit 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 199 184 Lekë llogaria bankare me gjendje 431 585 Lekë në 31.12.2019.
2) Shtuar me 33 269 Lekë llogaria bankare me gjendje 131 019 Lekë në 31.12.2019.
3) Llogari bankare të hapur në Qershor 2019 me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019. Në llogari gjatë muajit Qershor është kredituar dhe debituar vlera 750 000 Lekë.
4) Shtuar me 4 522 Lekë llogaria bankare në emër të një anëtari të familjes, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 359 156 Lekë
5) Bashkëshortja, Znj. Elsa Gurra, pakësuar me 571 Lekë llogarinë bankare me gjendje 1 616 Lekë në 31.12.2019.
6) Kredi të marrë në 01.09.2011 në shumën 1 900 000 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 64 464 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit, 1 425 928 Lekë.
7) Kredi të marrë në 19.09.2018 në shumën 1 500 000 Lekë për mobilim të një apartamenti. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 183 333 Lekë dhe 1 270 553 Lekë është gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit.
8) Bashkëshortja, Znj. Elsa Gurra, kartë krediti me limit shume 50 000 Lekë për të cilën është likuiduar gjatë vitit 2019 shuma 50 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 64 464 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në 01.09.2011 në shumën 1 900 000 Lekë.
2) Shpenzuar shuma 183 333 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në 19.09.2018 në shumën 1 500 000 Lekë për mobilim apartamenti.
3) Bashkëshortja, Znj. Elsa Gurra, shpenzuar shumën 50 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit.