Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto 2 308 607.19 Lekë nga pagat, komisionet dhe përfitimet e tjera financiare në Kuvendin e Shqipërisë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura QiradhënieTë ardhrua neto 11 048 Euro nga qiraja për periudhën Shtator deri në Dhjetor 2020. Qiradhënia sipas kontratës së datës 19 Shtator 2020.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëDjali, Z. Franc Sterkaj, shitur 2 000 Euro autovetura Volkswagen Passat CCTDI, prodhim i vitit 2014. Shitur sipas kontratës noteriale të datës 26 Tetor 2020.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera1. Shtuar me 592 838.19 Lekë llogaria e pagës në një bankë të nivelit të dytë. 2. Shtuar me 11 035.8 Euro llogaria në Euro. Burimi qiraja gjatë vitit 2020. 3. Subjekti i deklaron të pandryshuara llogaritë bankare në Euro, USD dhe GBP që disponon në një bankë të nivelit të dytë. 4. Subjekti deklaron ambient të dhënë me qira sipas kontratës së datës 19 Shtator 2020. Qiraja mujore 2 760 Euro. 5. Djali, Z. Martin Sterkaj, deklaron se nuk ka zhvilluar aktivitet gjatë vitit në biznesin e tij privat bar kafe me NIPT L41511004E, për shkak të pandemisë. 6. Djali, Z. Franc Sterkaj, deklaron se nuk ka zhvilluar aktivitet gjatë vitit në biznesin e tij privat me NIPT L81317027B, për shkak të pandemisë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Djali, Z. Franc Sterkaj, blerë 1 500 000 Lekë automjet Volkswagen Arteon, prodhim i vitit 2017. Kontrata noteriale e blerjes në datë 11 Shkurt 2020. Burimi 10 000 Euro të dhëna nga Z. Paulin Sterkaj dhe të ardhurat nga aktiviteti privat gjatë vitit 2019.