Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga dhe përfitime të tjera nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 956 323 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 31 921 Lekë.
2) Të ardhura neto nga interesat e bonove të thesarit në Bankën e Shqipërisë, 2 106 699 Lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Kozeta Ndoka, të ardhura neto nga paga si Specialiste pranë Ministrisë së Bujqësisë, shuma 670 776 Lekë.
2) Djali, Z. Elvis Ndoka, të ardhura në vlerën 823 Euro ne muaj nga paga si Menaxher pranë kompanisë Novaric LTD në Maltë, në bazë të kontratës së punësimit datë 11.12.2018.
3) Djali, Z. Aldo Ndoka, të ardhura nga paga si kamarier pranë shoqërisë Maritim Hotel në Maltë 9 360 Euro.
4) Djali, Z. Mario Ndoka, të ardhura nga paga si banakierë pranë kopanisë Excelsior Grand Hotel në Maltë, 10 824 Euro.
5) Vajza, Znj. Stela Ndoka, të ardhura nga paga si specialiste pranë KMSHC-së, 734 219 lekë.
6) Bashkëshorti i vajzës, Znj. Stela Ndoka, të ardhura nga paga si Specialist pranë Drejtorisë së Policisë Tiranë, 708 000 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 2 241 021 Lekë, shtesë 31 921 Lekë nga të ardhurat e interesit bankar.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro e pakësuar me 849 Euro.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 200 Lekë e pakësuar me 131 832 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 757 254 Lekë, shtesë 582 768 Lekë nga të ardhurat e pagës dhe interesave të bonove të thesarit.
5) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 26 Dollarë, pakësuar me 24 Dollarë si komision i mirëmbajtjes së llogarisë bankare.
6) Gjendja e llogarisë kartë krediti, 50 026 Lekë e shtuar me 50 000 Lekë nga të ardhurat e pagës.
7) Kartë krediti me parapagim të hapur në 08.01.2018, në vlerën 749 Euro nga të ardhurat e pagës. Gjendja e kartës në 31 Dhjetor 2018 është 26 Euro.
8) Kredi bankare të marrë në 4 Tetor 2016 pranë një banke të nivelit të dytë në shumën 2 000 000 Lekë, me interes bankar 18 358 Lekë, të ulur nga interesi fillestar si rezultat i shlyerjes së kredisë përpara afatit. Kredia bankare është mbyllur plotësisht në vitin 2018, duke likuiduar edhe detyrimin e mbetur në shumën 866 252 Lekë.
9) Hua në vlerën 35 000 Euro të marrë në bazë të një kontratë në vitin 2016 për të cilën në 2018 nuk është bërë shlyerje e detyrimit. Gjendja e detyrimit të pashlyer në 31 Dhjetor është 35 000 Euro.
10) Bashkëshortja, Znj. Kozeta Ndoka, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhurat nga paga, 10 042 Lekë, pakësuar me 59 664 Lekë.
11) Djali, Z. Elvis Ndoka, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 125 885 Lekë, pakësuar me 1 392 Lekë.
12) Djali, Z. Elvis Ndoka, administrator dhe ortak 50% pranë kompanisë Lastminute Albania Sh.p.k të çregjistruar në datën 27.02.2018. Për vitin 2018, shoqëria rezultoi me humbje, duke mos sjellë shpërndarje dividenti.
13) Djali, Z. Elvis Ndoka, kontratë punësimi datë 11.12.2018 me kompaninë Novaric Ltd në Maltë, në pozicionin Menaxher, me pagë mujore 823 Euro.
14) Djali, Z. Elvis Ndoka, hua të marrë në bazë të kontratave në shumën 120 000 Euro, për të cilën në vitin 2018 nuk është bërë shlyerje e detyrimit.
15) Djali, Z. Aldo Ndoka, administrator dhe ortak 50% pranë kompanisë Lastminute Albania Sh.p.k të çregjistruar në datën 27.02.2018. Për vitin 2018, shoqëria rezultoi me humbje, duke mos sjellë shpërndarje dividenti.
16) Djali, Z. Aldo Ndoka, rinovim të kontratës së punësimit datë 31 Maj 2018 me kompaninë Maritim Hotel në Maltë, në pozicionin “kamarier”, me pagë mujore 780 Euro.
17) Djali, Z. Mario Ndoka, rinovim të kontratës së punësimit datë 22 Maj 2018 me kompaninë Excelsior Grand Hotel në Maltë, në pozicionin “banakier”, me pagë mujore 902 Euro.
18) Vajza, Znj. Stela Ndoka, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, -164 257 Lekë, pakësuar me 2 828 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 866 252 Lekë si principal dhe interesa të kredisë bankare të marrë në 04 Tetor 2016 në shumën 2 000 000 Lekë.