Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 2 264 128 Lekë nga paga si President për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 6 420 Euro nga dietat e përfituara jashtë vendit.
3) Të ardhura në vlerën 2 220 Dollarë nga dietat e përfituara jashtë vendit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, arkëtuar shumën 8 061 Euro nga kontrata shitje apartamente, e deklaruar më parë.
2) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, arkëtuar shumën 5 267 Euro nga kontrata shitje apartamente, e deklaruar më parë.
3) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, arkëtuar shumën 12 176 Euro nga kontrata shitje apartamente, e deklaruar më parë.
4) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, arkëtuar shumën 18 212 Euro nga kontrata shitje apartamente, e deklaruar më parë.
5) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, arkëtuar shumën 93 404 Euro nga kontrata shitje apartamente datë 26.02.2016, pasi është zbritur detyrimi tatimor, e deklaruar më parë.
6) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, të ardhura në vlerën 2 300 Pound nga interesat bankare.
7) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, të ardhura në vlerën 1 393 475 Lekë nga paga si deputete dhe si ish- deputete.
8) Vajza, Znj. Bora Meta, të ardhura në vlerën 2 480 Pound si kthim të fondeve nga Universiteti Strathclyde (për pagesën e bërë kundrejt universitetit).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 1 250 800 Lekë gjendja e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Shtuar me 1 244 Lekë gjendja e llogarisë bankare të përbashkët, të deklaruesit me djalin e tij Z. Besar Meta.
3) Overdrat të marrë pranë një banke të nivelit të dytë për të cilin është likuiduar detyrimi i mbetur në shumën 135 845 Lekë, me të ardhurat nga paga.
4) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, pakësuar me 80 314 Euro gjendjen e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë.
5) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, pakësuar me 785 589 Lekë gjendjen e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë.
6) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, llogari bankare të hapur në monedhën Pound me gjendje 60 001 Pound, të përfituar nga konvertimi i fondeve në Euro (referim pika
4).
7) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, overdraft për Master Card për të cilin është likuiduar detyrimi i mbetur në shumën 761 Euro me të ardhurat e pagës.
8) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, overdraft për Visa Card për të cilin është likuiduar detyrimi i mbetur në shumën 109 953 Lekë dhe mbetur gjendja e detyrimit në vlerën 2 231 174 Lekë.
9) Vajza, Znj. Bora Meta, shtuar me 9 521 Lekë gjendja e llogarisë bankare dyemërore me Znj. Kryemadhi.
10) Vajza, Znj. Bora Meta, pakësuar me 158 357 Lekë gjendja debitore e kartës Visa pranë një banke të nivelit të dytë.
11) Vajza, Znj. Bora Meta, overdraft për kartën Visa pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 571 724 Lekë.
12) Djali, Z. Besar Meta, debituar Visa Card me vlerën 575 047 Lekë si fonde të depozituara nga Znj. Kryemadhi.
13) Djali, Z. Besar Meta, overdraft në Visa Card pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilin është likuiduar detyrimi i mbetur në vlerën 306 001 Lekë me fondet e derdhura nga Znj. Kryemadhi (referim pika
12).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 135 845 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit.
2) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, shpenzuar shuma 761 Euro si shlyerje të overdraftit në Master Card.
3) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi, shpenzuar shuma 109 953 Lekë si shlyerje të overdraftit në Visa Card.
4) Djali, Z. Besar Meta, ka shpenzuar shumën 306 001 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit.