Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si deputet, 1 435 585 lekë.
Të ardhura nga BonuseTë ardhura për karburant, telefona dhe nga dietat, 661 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiraja, 399 500 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja, 51 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja, 51 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore në shoqërinë Unipress shpk, 721 326 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore në shoqërinë Sirius sha, 851 939 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 46 550 lekë.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 38 640 lekë.
5) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 956 340 lekë.
6) Bashkëshortja, të ardhura nga rimbursim dëmi nga Sigal Uniqa-Group-Austria sha, 340 445 lekë.
7) Vajza, Bora Kokëdhima, të ardhura nga paga, 290 174 lekë.
8) Vajza, Besa Kokëdhima, të ardhura nga pjesëmarrja në aktivitete artistike, 150 000 lekë.
9) Vajza, Besa Kokëdhima, të ardhura nga YouTube, 1 007 euro.
10) Vajza, Besa Kokëdhima, të ardhura nga Extra-Channel shpk, 1 500 euro.
11) Vajza, Besa Kokëdhima, të ardhura nga Multimedia shpk, 293 675 lekë.
12) Vajza, Era Kokëdhima, të ardhura nga paga në Alter-Ego shpk, 144 900 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga likujdim detyrimi nga të tretë, 50 000 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion458%
Të tjera
1) Shitja e 100% të aksioneve në shoqëri aksionare më 20.04.2015, 15 000 000 lekë.
2) Rritur kapital në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ku zotëron 90% të saj, 6 030 000 lekë.
3) Rritur numri i aksioneve në shoqëri aksionare ku është ortak i vetëm me 100%, 26 500 aksione.
4) Gjendja e llogarisë bankare në bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 250 212 lekë.
5) Gjendja kreditore në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, pakësuar me 2 167 112 lekë.
6) Gjendja kreditore në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shtuar me 8 006 987 lekë.
7) Gjendja kreditore në shoqëri aksionare, shtuar me 20 127 920 lekë.
8) Gjendja kreditore në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, pakësuar me 4 672 085 lekë.
9) Gjendja kreditore në shoqëri aksionare, pakësuar me 4 971 965 lekë.
10) Gjendja kreditore në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shtuar me 4 642 889 lekë.
11) Gjendja kreditore në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, 1 871 650 lekë.
12) Detyrime të papaguara në vlerën 460 220 lekë si pasojë e rritjes së gjendjes debitore në një shoqëri aksionere.
13) Bashkëshortja, gjendja kreditore në shoqëri aksionare, 413 256 lekë.
14) Bashkëshortja, gjendja në llogari bankare në bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 172 426 lekë.
15) Bashkëshortja, detyrime të papaguara në vlerën 63 717 lekë si pakësim i gjendjes debitore ndaj shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.
16) Vajza, Bora Kokëdhima, gjendje në llogari bankare në bankë të nivelit të dytë, 48 300 lekë.
17) Vajza, Bora Kokëdhima, detyrime të papaguara në vlerën 1 300 000 lekë ndaj një personi juridik.
18) Vajza, Bora Kokëdhima, detyrime të papaguara në vlerën 2 124 987 lekë ndaj një personi juridik.
19) Vajza, Besa Kokëdhima, gjendje në llogari bankare në bankë të nivelit të dytë, 119 116 lekë.
20) Vajza, Era Kokëdhima, themeluar më 02.02.2015 shoqërinë Alter-Ego shpk me kapital 100 lekë.
21) Vajza, Era Kokëdhima, gjendje në llogari bankare në bankë të nivelit të dytë, 93 400 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Bashkëshortja, detyrime të paguara në vlerën -9 000 lekë si gjendje debitore ndaj shoqërisë aksionare.
2) Bashkëshortja, detyrime të paguara në vlerën -41 210 lekë si pakësim i gjendjes debitore ndaj shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.
3) Vajza, Bora Kokëdhima, blerë veturë, -1 300 000 lekë.