Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 030 164 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djemtë, të ardhura nga interesa depozitë bankare, 806 lekë.
2)Bashkëshortja, Ardiola Bushati të ardhura nga paga si psikologe në QSUT, Janar-Qershor 2016, 180 812 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore pranë “MAD sh.p.k”, regjistruar në QKB më 30.09.2016 dhe filluar aktivitetin në Nëntor 2016, 33 000 lekë në muaj.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 280 lekë, pakësuar me 2 602 609 lekë nga të cilat 2 200 000 lekë janë kaluar në llogari bankare të bashkëshortes.
2) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 1 220 lekë.
3) Dy djemtë llogari futura gjendje secili 122 903 lekë, shtuar me nga 82 903 leke secila.
4) Overdraft i miratuar por i papërdorur, 50 000 dollar.
5) Detyrime të papaguara në vlerën 98 000 euro për kontratë sipërmarrje për blerje ap. në Tiranë lidhur më 23.01.2015 në vlerën 109 000 euro.
6) Bashkëshortja, gjendje llogari page më 31 dhjetor 1 lekë.
7) Bashkëshortja, financuar si ortake në shoqërinë “MAD sh.p.k” fondet kaluar nga llogaria e bashkëshortit në vlerën 2 200 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -3 120 euro për leasing veture marrë më 11.06.2010 me principal 11 680 euro dhe interes 8%. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 2 819 euro.
2) Shlyer në vitin 2016 -6 000 dollar për huamarrje për blerje veture. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 6 000 dollar.