Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 290 150 Lekë nga paga si ministre për periudhën nga 25 shtator-31 dhjetor 2020.
2) Të ardhura në vlerën 2 050 799 Lekë nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë për periudhën Janar-Shtator 2020.
3) Të ardhura në vlerën 138 175 Lekë nga paga si Pedagoge pranë Universitetit të Elbasanit për vitin 2020.
4) Të ardhura në vlerën 83 717 Lekë nga paga si Pedagoge pranë Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë për vitin 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Florenc Kushi, të ardhura në vlerën 549 669 Lekë nga paga si Specialist pranë OSHEE Elbasan, për periudhën Janar-Shtator 2020.
2) Bashkëshorti, Z. Florenc Kushi, të ardhura në vlerën 290 208 Lekë nga paga si Specialist pranë OST Elbasan, për periudhën Shtator-Dhjetor 2020.
3) Bashkëshorti, Z. Florenc Kushi, të ardhura në vlerën 60 000 Lekë nga paga si mësues i jashtëm pranë shkollës “Maarif” në Elbasan për periudhën Janar-Shtator 2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtesë 191 309 Lekë në llogarinë bankare me gjendje 551 425 Lekë në 31.12.2020, me burim të ardhura nga paga.
2) Shtesë 300 345 Lekë në depozitën e kursimit me gjendje 3 301 799 Lekë në 31.12.2020. Burimi i të ardhurave është nga transfertat e fondeve nga llogaria rrjedhëse e pagës.
3) Gjendje të mjeteve monetare cash në 31.12.2020, shuma 500 000 Lekë si kursime të të ardhurave nga paga në funksionin e ministres, deputetes dhe si pedagoge për vitin 2020.
4) Bashkëshorti Z.Florenc Kushi, gjendje 0 Lekë në llogarinë bankare të pagës në 31.12.2020.
5) Bashkëshorti, Z. Florenc Kushi, kartë krediti me gjendje detyrimi 0 Lekë në 31.12.2020.
6) Bashkëshorti, Z. Florenc Kushi, gjendje 88 996 Lekë në llogarinë bankare të pagës në 31.12.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka