Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 044 541 lekë.
2)Të ardhura nga dieta nga OECD, vizitë në Ankara, 238 euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 1 168 289 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare pakësuar me 2 821 184 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare pakësuar me 125 848 lekë.
3) Porositur një ambient parkimi dhe depo me sip. 80 m2, sipas kontratës së datës 27.04.2016 për të cilën janë paguar 27 000 euro.
4) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, në shumën 300 000 lekë, afat vlefshmërie deri në 2020.
5) Bashkëshortja, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë në shumë 50 000 lekë, afat vlefshmërie deri në 2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Bashkëshortët, shlyer në vitin 2016 -854 554 lekë për kredi bankare për blerje shtëpie marrë më 03.03.2016 me principal 14 080 000 lekë, këst mujor 94 950 lekë dhe afat shlyerje 15 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 13 432 124 lekë.