Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 135 572 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Maliq për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerë 105 000 Lekë nga dietat e përfituara si Kryetar i Bashkisë Maliq.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 133 875 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Korçë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 267.75 Euro nga interesat bankare të depozitës pranë Union Bank sh.a për vitin 2019.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Filloreta Topçiu, të ardhura në vlerën 624 141 Lekë nga paga si Drejtore Kopështit, Maliq.
2) Vajza, Znj. Joriana Topçiu (Çipa), të ardhura në vlerën 1 122 009 Lekë nga paga si punonjëse pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare pranë Union Bank Sh.a, e cila për vitin 2019 ka gjeneruar të ardhura nga interesi në vlerën 267.75 Euro.
2) Kontratë kredie me garanci depozitë bankare të marrë në 05.06.2019 në shumën 8 000 Euro me afat deri në 29.05.2021 me qëllim, mbulimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore vendore datë 30.06.2019. Gjatë vitit 2019 nuk është shlyer këst i kredisë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 8 708.36 Euro.
3) Bashkëshortja, Znj. Filloreta Topçiu, pronare 100% e automjetit të tipit Toyota Yaris të blerë sipas kontratës së shit-blerjes datë 10.10.2019 në shumën 2 000 Euro. Burimi i të ardhurave për blerjen e automjetit është nga kontrata e kredisë të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në shumën 410 000 Lekë në datë 25.10.2019.
4) Bashkëshortja, Znj. Filloreta Topçiu, kredi bankare të marrë në 25.10.2019 në shumën 410 000 Lekë për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 12 990.24 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 400 497.61 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 817 622.62 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare, për vitin 2019. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer të kredisë është 668 653.78 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Filloreta Topçiu, shpenzuar shumën 2 000 Euro për blerjen e automjetit Toyota Yaris sipas kontratës së shit-blerjes datë 10.10.2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Filloreta Topçiu, shpenzuar shumën 12 990.24 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 25.10.2019 në shumën 410 000 Lekë.