Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga 1 600 000 (një milion e gjashtëqind mijë) lekë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja zonja Jorida Ganaj të ardhura nga paga 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë hyra nga shitja ë një autoveture SEAT ALTEA në vlerën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraBashkëshortët gjatë 2015 kanë krijuar depozitë në një bankë të nivelit të dytë me 20 000 euro nga të cilat deklarohen 15 000 euro vlera e shitjes së makinës dhe 5 000 euro kursime nga të ardhura nga pagat.