Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Ministër I Financave, deri në Mars, 380 361 lekë.
2) Të ardhura nga paga si deputet, Mars-Dhjetor 2016, 1 897 593 lekë.
3) Të ardhura nga honorarë për udhëheqje doktoraturash, 352 672 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare, 325 dollarë, pjesa takuese 50%.
2) Të ardhura nga interesat bankare, 159 euro, pjesa takuese 50%.
3) Të ardhura nga interesat bankare, 158 euro, pjesa takuese 50%.
4) Të ardhura nga interesat bankare, 101 euro, pjesa takuese 50%.
5) Të ardhura nga interesat bankare, 16 dollar, pjesa takuese 50%.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga leksionet pranë Universitetit 'Marlin Barleti', 152 606 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga leksionet pranë Institutit Kanadez të Teknologjisë, 5 000 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga leksionet online në SHBA, 2 610 dollar.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga paga pranë FED Invest, OJF, 365 300 lekë.
5) Bashkëshortja, të ardhura nga qira ap., 1 025 euro.
6) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare, 82 dollar.
7) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare, 62 euro.
8) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare, 132 dollar.
9) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare, 23 769 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion120%
Të tjera
1) Gjendje depozitë bankare, shtuar me 325 dollar, nga interesat bankare, pjesa takuese 50%.
2) Gjendje depozitë bankare, shtuar me 159 euro, nga interesat bankare, pjesa takuese 50%.
3) Gjendje llogari bankare shtuar me 41 400 lekë.
4) Gjendje depozitë bankare, shtuar me 158 euro, nga interesat bankare, pjesa takuese 50%.
5) Gjendje depozitë bankare, shtuar me 101 euro, nga interesat bankare, pjesa takuese 50%.
6) Gjendje llogari bankare në SHBA, shtuar me 16 dollar, nga interesat bankare, pjesa takuese 50%.
7) Gjendja e fondit të pensionit suplementar si ish punonjës i Bankës së Shqipërisë më 31 dhjetor 9 920 703 lekë, shtuar me 788 644 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në SHBA, shtuar me 2 392 dollar.
9) Bashkëshortja, gjendja e depozitës bankare, shtuar me 62 euro.
10) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë së pagës, shtuar me 23 140 lekë.
11) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë së pagës, shtuar me 1 050 euro.
12) Bashkëshortët, gjendje llogari bankare, shtuar me 1 023 euro nga qiratë.
13) Bashkëshortja, gjendje depozitë tre emërore me nënën e motrën, shtuar me 4 925 dollar.
14) Bashkëshortja, gjendje depozitë tre emërore me nënën e motrën, shtuar me 23 769 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -191 402 lekë për kredi bankare për shtëpi, për të cilën detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 1 914 017 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 -8 619 euro për kredi bankare për shtëpi, për të cilën detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 24 969 euro.