Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRA

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura me vlerë 436 556 Lekë nga paga , komisione dhe të ardhura të tjera si deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura me vlerë 6 800 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura me vlerë 46 467 Lekë nga rimbursimi i shpenzimeve për telefon.
2) Të ardhura me vlerë 82 044 Lekë nga rimbursimi i shpenzimeve për karburant.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, të ardhura me vlerë 1 068 826 Lekë nga puna si pedagoge e brendshme pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.
2) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, të ardhura me vlerë 774 480 Lekë nga paga pranë SAT Farma.
3) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, të ardhura me vlerë 482 000 Lekë si drejtuese e bordit të qendrës TISS.
4) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, të ardhura me vlerë 150 000 Lekë nga shitja e librit si bashkëautore.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje me vlerë 190 959.64 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës pranë Credins Bank.
2) Gjendje me vlerë 1 300 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Credins Bank.
3) Gjendje me vlerë 4 210 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Credins Bank.
4) Shtesë me 821.09 Euro në llogarinë e kursimit pranë Credins Bank, llogari e përbashkët me Znj. Fatlinda Tahiri.
5) Shtesë me 350 000 Lekë në llogarinë bankare në emër të djalit, pranë Credins Bank.
6) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, gjendje e pandryshuar e llogarisë të kursimit pranë Credins Bank me vlerë 3 209.19 Euro.
7) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, gjendje me vlerë 851 484.43 Lekë në depozitën e Fondit të Investimit pranë Raiffeisen Bank.
8) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, gjendje me vlerë 10 737.11 Euro në depozitën e Fondit të Investimit pranë Raiffeisen Bank.
9) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, shtesë me 774 480 Lekë në llogarinë e pagës pranë BKT.
10) Bashkëshortja Znj. Fatlind Tahiri, gjendje me vlerë 409 613.95 Lekë në llogarinë e pagës pranë Credins Bank, si pedagoge pranë Fakultetit Të Shkencave Sociale, UT dhe pagesave të tjera si eksperte apo drejtuese Bordi TISS.
11) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, shtesë me 29 991 Euro në llogarinë pranë BKT hapur në vitin 2017, me qëllim derdhjen e shumave përkatëse sipas kontratës, detajet e të cilës nuk janë të aksesueshme për publikun.
12) Bashkëshortja Znj. Fatlinda Tahiri, shlyer shuma prej 3 812.27 Euro për kredinë e marrë në Shkurt 2017 pranë NBG Bank. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 332.74 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Është shlyer shuma prej 253 534.77 Lekë për interesit e kredisë konsumatore me vlerë 2 100 000 Lekë, marrë pranë Credins Bank për shlyerjen e detyrimit financiar ndaj personave të tretë. Kredia është marrë në datë 29.09.2015 dhe në datën 30.12.2015 është rikthyer vlera prej 1 758 000 Lekë si pasojë e mosrealizimit të qëllimit. Pas marrëveshjes me zyrën përmbarimore të Tiranës, u vendos që detyrimi të shlyhet çdo muaj në llogari të paditësve.