Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 296 000 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura neto në vlerën 1 166 252 Lekë nga honoraret për komisionet parlamentare, dietat dhe rimbursimet e shpenzimeve të ndryshme (karburant/telefoni).
3) Të ardhura në vlerën 800 Euro si rimbursim të shpenzimeve nga Energy Community Secretariat për pjesëmarrje në Forumin e datës 26.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj.Amarda Peleshi, të ardhura neto në vlerën 2 352 348 Lekë nga paga si Senior Associate BD në shoqërinë Ernst & Young Albania.
2) Të ardhura neto në vlerën 16 208 Lekë nga interesat bankare të depozitave të bashkëshortes dhe të fëmijëve.
3) Bashkëshortja Znj.Amarda Peleshi, të ardhura neto në vlerën 10 461 Lekë nga interesat bankare.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Pakësuar me 114 134 Lekë, gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë.
2) Shtuar me 453 Euro, gjendja e llogarisë rrjedhëse të bashkëshortëve, me pjesë takuese 50%.
3) Shtuar me 25 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare.
4) Shtuar me 22 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare.
5) Gjendja e kartës së kreditit me vlerë limiti 2 000 Euro, në një bankë të nivelit të dytë me afat skadimi deri në 2022, është 1 634 Euro. Gjatë 2020 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
6) Bashkëshortja, Znj.Amarda Peleshi, pakësuar me 329 Lekë llogaria bankare e pagës.
7) Bashkëshortja Znj. Amarda Peleshi, pakësuar me 9 034 Dollarë gjendja në llogarinë e përbashkët bankare me vajzën për qëllime të pagesës së shkollës së fëmijëve. Depozita është mbyllur.
8) Bashkëshortja Znj. Amarda Peleshi, pakësuar me 202 764 Lekë gjendjet në depozitën me afat (e cila është mbyllur) dhe në llogarinë rrjedhëse.
9) Bashkëshortja Znj. Amarda Peleshi, kartë krediti me vlerë limiti 200 000 Lekë, në një bankë të nivelit të dytë me afat skadimi deri në Janar 2023. Shuma e shlyer gjatë vitit 2020 është 1 069 Lekë. Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit në 31 Dhjetor është 0 Lekë.
10) Vajza, Znj. Aleksia Peleshi, gjendje minus 3.78 Euro në llogarinë rrjedhëse, nga komisionet bankare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Shpenzuar shuma 4 182 Euro si shlyerje të pricipalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 23.02.2010, në shumën 60 000 Euro me qëllim mobilimin dhe përfundimin e punimeve në shtëpi.