Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 312 280 Lekë nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, të ardhura nga honoraret si gazetar, 4 284 000 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, të ardhura në vlerën 41 587 Lekë nga interesat bankare.
3) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, të ardhura në vlerën 81 866 Lekë nga interesat bankare.
4) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, të ardhura nga qiradhënia, 420 000 Lekë.
5) Vajza, Znj. Sara Furxhi, të ardhura në vlerën 18 792 Euro nga paga në Institut Montaigne Paris.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Pakësuar me 50 Euro llogaria bankare në Paris me pjesë takuese 50%
2) Shtuar me 1 901 Lekë llogaria bankare e përbashkët me nënën.
3) Pakësuar me 599 Euro Fondi i pensionit CPIC i BE-së, i krijuar që në vitin 1991.
4) Shtuar me 8 Euro depozita në një bankë në Paris, me pjesë takuese 50%.
5) Bashkëshortët, shtesë me 2 293 821 Lekë në llogarinë bankare të përbashkët me pjesë takuese 50% secili.
6) Pakësuar me 33 Euro gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50%.
7) Shtuar me 1 439 093 Lekë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50%.
8) Mbyllur në muajin shkurt për shperrim fondesh, llogaria bankare në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50%.
9) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, pakësuar me 29 927 Lekë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
10) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, pakësuar me 636 476 Lekë gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
11) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, pakësuar me 1 950 Lekë gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
12) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, pakësuar me 2 396 302 Lekë gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, për t’i transferuar fondet në depozitën bankare.
13) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, depozitë bankare me gjendje 2 500 000 Lekë.
14) Bashkëshorti, Z. Aleksandër Furxhi, pakësuar me 5 Dollarë gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
15) Bashkëshorti Z, Aleksandër Furxhi, shpenzuar shumën 1 093 812 Lekë për të shlyer kredinë bankare në një bankë të nivelit të dytë. Nuk mbetet më likuidim për të shlyer.
16) Vajza Znj. Sara Furxhi, shtuar me 5 593 Euro llogaria bankare në Paris.
17) Djali Z.Tom Furrxhi, shtuar me 30 Euro llogaria bankare në Hollandë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka