Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura 1 813 995 Lekë nga paga në Ministrinë për Eurpën dhe Punët e Jashtme dhe në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.
2) Të ardhura 29 750 Lekë nga honorare dhe pjesëmarrje në mbledhje.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura 258 840 Lekë nga pjesëmarrja në bord të OST.
2) Të ardhura 187 850 si anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Edlira Haxhiaj, 1 175 255 Lekë të ardhura nga paga në subjektin Pricewaterhousecoopers Consulting Shpk për periudhën 01.01.2020-31.07.2020.
2) Bashkëshortja, Znj. Edlira Haxhiaj, 915 758 Lekë të ardhura nga paga në Pricewaterehousecoopers Assurance Services Shpk për periudhën 01.08.2020 - 31.12.2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Kursimet ndër vite të pandryshuara.
2) Shtesë në llogarinë rrjedhëse me 853 423 Lekë.
3) Balanca -802.33 euro në llogarinë e kartës së kreditit.
4) Gjendje 48.8 USD në llogarinë e kredisë në USD.
5) Gjendje 284 304 Lekë në llogarinë me fondin e bllokuar për kartën e kreditit.
6) Gjendje 18 060 USD e detyrimit të kredisë 35 000 USD të marrë në 20.05.2015 për studimet pasuniversitare..


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Paguar 4 990 USD për shlyerjen e detyrimit të kredisë 35 000 USD të marrë në 20.05.2015 për studimet pasuniversitare.