Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 443 396 Lekë nga paga si Drejtor Kabineti në Ministrinë e Brendshme viti 2018.
2) Të ardhura në vlerën 85 000 Lekë si dieta për shërbime brenda vendit gjatë 2018.
3) Të ardhura në vlerën 200 Dollarë si dieta për shërbime jashtë vendit gjatë 2018.
4) Të ardhura në vlerën 725 Euro si dieta për shërbime jashtë vendit gjatë 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare1. Bashkëshortja, Znj. Violeta Mema, të ardhura në vlerën 780 000 Lekë nga paga si përgjegjëse sektori në Agjensinë e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit të Shtabit të SHPFA për vitin 2018. 2. Bashkëshortja, Znj. Violeta Mema, të ardhura në vlerën 425 000 Leëk si kthim pjesor i huasë që i është dhënë motrës.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Mbyllur llogaria bankare me gjendje 303 392 Lekë, e hapur për periudhën studimore 2014-2015 që Z. Mema ka bërë në Kolegjin Mbretëror për Studime të Mbrojtjes në Londër. Burimi i të ardhurave ka qenë nga përfitimi i bursës nga Qeveria Britanike.
2) Bashkëshortja, Znj. Violeta Mema, shtesë 791 000 Lekë në në një llogari bankare në emër të saj, si kursime familjare të krijuar nga bashkëshortët për vitin 2018 me pjesë takuese 50% secili.
3) Bashkëshortja, Znj. Violeta Mema, hua të dhënë motrës në vlerën 1 240 000 Lekë (pjesë –pjesë) për rikonstruksion banese. Një pjesë e huasë është kthyer po në vitin 2018, shuma 425 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka