Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 307 536 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Selenicë për periudhën 06.09.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Danize Binaj, të ardhura në vlerën 1 548 000 Lekë nga veprimtaria private si Farmaciste në fshatin Vllahinë-Vlorë, për periudhën 06.09.2019-31.12.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Danize Binaj, të ardhura nga pensioni, 149 800 Lekë, periudha 06.09.2019-31.12.2019.
3) Djali, Z.Ervin Binaj, të ardhura në vlerën 27 000 Pound si pronar i biznesit Bina1 Ltd T&H Servicing në UK.
4) Djali, Z.Alban Binaj, të ardhura në vlerën 220 000 Lekë nga qiradhënia mujore e një dyqani.
5) Djali, Z.Alban Binaj, të ardhura në vlerën 92 352 Lekë nga paga pranë studio përkthimi “Transëord”.
6) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, të ardhura në vlerën 280 000 Lekë nga paga si drejtuese teknike pranë Farmaci Gjiknuri.
7) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, të ardhura në vlerën 320 000 Lekë si presidente e shoqërisë ITAN Lift Sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët, pronar në masën 50% secili, të pasurisë së paluajtshme, shtëpi banimi me sipërfaqe truall 303 m2 dhe sipërfaqe banimi 282 m2, me vlerë 7 000 000 Lekë. Për objektin që ka filluar të ndërtohet në vitin 1993 dhe përfunduar në vitin 2006, burimi i të ardhurave është nga pagat dhe kursimet familjare. Pasuria nuk ka ndryshuar nga deklarimi fillestar.
2) Pronar 100% të autoveturës Mercedes Benz E270, me vit prodhimi 2003, të blerë në datën 03.06.2015 në shumën 500 000 Lekë me të ardhurat nga pagat dhe kursimet familjare. Pasuria nuk ka ndryshuar nga deklarimi fillestar.
3) Bashkëshortët, pronar me pjesë takuese 50% të autoveturës Skoda Fabia me vit prodhimi 2011, të blerë në 16.06.2011 me vlerë 10 350 Euro. Burimi i të ardhurave është nga kredia e marrë pranë Shoqërisë Kursim Kredi në datën 15.06.2011 (7 000 Euro) dhe nga kursimet familjare (3 350 Euro). Pasuria nuk ka ndryshuar nga deklarimi fillestar.
4) Pakësuar me 497 Lekë, llogari bankare me gjendje 56 751 Lekë në datën 31.12.2019, me burim të ardhura nga paga.
5) Pakësuar me 150 000 Lekë, gjendja të mjeteve monetare cash si të ardhura nga paga dhe kursimet familjare. Gjendja në 31.12.2019 është 900 000 Lekë.
6) Llogari bankare me gjendje 169 800 Lekë në 31.12.2019, me burim të ardhura nga paga.
7) Bashkëshortja, Znj. Danize Binaj, shtesë 4 373 Lekë në llogarinë bankare me gjendje 71 704 Lekë në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga aktiviteti privat si farmaciste.
8) Bashkëshortja, Znj. Danize Binaj, shtesë 149 800 Lekë në llogarinë për fond pensioni me gjendje 280 000 Lekë deri në 31.12.2019.
9) Djali, Z.Ervin Binaj, shtesë 5 500 Pound në llogarinë bankare në UK me gjendje 8 500 Pound në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga pagat dhe nga biznesi.
10) Djali, Z.Alban Binaj, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, apartament banimi me sipërfaqe 116 m2 të blerë në 29.09.2004 në shumën 63 000 Euro (me 3 këste likuidimi). Burimi i të ardhurave është nga paga dhe shpërblimet e marrë pranë kompanisë McAleer& Rushe në UK. Pasuria nuk ka ndryshuar nga deklarimi fillestar.
11) Djali, Z.Alban Binaj, pronar 100% të njësisë dyqan me sipërfaqe 27.4 m2, të porositur në Qershor 2005 dhe të marrë çertifikata e pronësisë në 05.07.2011. Pasuria me vlerë 2 466 000 Lekë është përfituar me të ardhurat e pagës dhe shpërblimeve nga kompania McAleer& Rushe në UK.
12) Djali, Z.Alban Binaj, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme në Tiranë, garazh makine me sipërfaqe 24.8 m2, të blerë në shumën 11 000 Euro në datën 30.03.2006. Burimi i të ardhurave është nga paga dhe shpërblimet e marra pranë kompanisë McAleer&Rushe në UK.
13) Djali, Z.Alban Binaj, shtesë 149 122 Lekë në llogarinë bankare, me pjesë takuese 50%, me gjendje 8 325 020Lekë në 31.12.2019 me burim të ardhura nga paga, shpërblimet e kompanisë Arkos Sh.p.k, kursimet familjare dhe kontributet e bashkëshortes (nga biznesi).
14) Djali, Z.Alban Binaj, pronar 100% të autoveturës Toyota RAV4, me vit prodhimi 2006, të blerë në shumën 500 000 Lekë në datën 13.08.2018 me kursimet familjare. Pasuria nuk ka ndryshim nga deklarimi fillestar.
15) Djali, Z.Alban Binaj, gjendje të mjeteve monetare cash si kursime të pagave, 3 000 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
16) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, pakësuar me 4 456 Lekë llogaria bankare e biznesit me gjendje 2 127 Lekë në 31.12.2019.
17) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, llogari personale me burim të ardhura nga paga, me gjendje 74 246 Lekë në 31.12.2019.
18) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, shtesë 1 567 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 4 427 Euro në 31.12.2019.
19) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, shtesë 676 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 730 Lekë në 31.12.2019.
20) Vajza, Znj. Klodiana Binaj, shtesë 200 Euro në gjendjen e mjeteve monetare cash si kursime të pagave. Gjendja në 31.12.2019 është 9 700 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka