Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 441 611 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Vau Dejës për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura në vlerën 5 000 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit për periudhën 17.09.2019-23.12.2019 në bazë të vendimit të ortakut datë 28.06.2019.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Drande Babani, të ardhura neto në vlerën 502 420 Lekë nga paga drejtor i departamentit të financës pranë shoqërisë “Mare Adriatik” Sh.p.k për periudhën Gusht 2019 –Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 16 853.9 Lekë llogaria bankare si të ardhura nga shpërndarja e dividentit për periudhën 17.09.2019-23.12.2019 në bazë të vendimit të ortakut datë 28.06.2019. Gjendja e llogarisë është 17 970.3 Lekë.
2) Gjendje 1 450 Lekë në llogarinë bankare si depozitimeve të të ardhurave të ndryshme.
3) Pakësuar me 5 535.94 Euro gjendja e overdraftit në një llogari bankare me burim të ardhura nga shpërndarja e dividentit për periudhën 17.09.2019-23.12.2019 sipas vendimit të ortakut datë 28.06.2019. Gjendja e llogarisë është 894.22 Euro.
4) Gjendje 8 176.1 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Vau Dejës.
5) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, shtuar me 82 924 Lekë llogarinë bankare të pagës me gjendje 852 659 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
6) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, shtuar me 2 001.99 Lekë depozitën bankare, gjendja e të cilës është 819 923.85 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
7) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, llogari rrjedhëse me gjendje 4 982.02 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
8) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, depozitë bankare me gjendje 720.25 Euro, me burim të ardhura nga paga, të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
9) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, pakësuar me 4 024.44 Euro depozitën bankare së bashku me motrën, me gjendje 3 476.57 Euro.
10) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, depozitë bankare për djalin me gjendje 3 169.93 Euro, me burim të ardhura nga paga, të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
11) Bashkëshortja, Znj. Drande Babani, depozitë bankare për djalin me gjendje 3 733.24 Euro, me burim të ardhura nga paga,pa pandryshuar nga deklarimi fillestar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 10 000 Euro si shlyerje e plotë e detyrimit 10 000 Euro që subjekti ka patur kundrejt shitësit të autoveturës Mercedes Benz të blerë në bazë të aktit datë 16.04.2019. Kalimi i fondeve për shlyerjen e detyrimit është bërë në datën 26.12.2019 pranë bankës Procredit me burim të ardhura nga shpërndarja e dividentit sipas vendimit të ortakut datë 28.06.2019.
2) Shpenzuar shuma 6 430.16 Euro (782 550 Lekë të konvertuara me kursin e ditës) si shlyerje të overdraftit të marrë pranë një banke të nivelit të dytë me një limit 10 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shpërndarja e dividentit sipas vendimit datë 28.06.2019, për periudhën 17.09.2019-23.12.2019.