Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 437 040 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kuçovë për periudhën 31.07.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 24 316.17 Lekë nga interesat e fondit të investimit të hapur në shumën 1 500 000 Lekë pranë një banke të nivelit të dytë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Irini Hajdari, të ardhura në vlerën 209 700 Lekë nga paga për periudhën Gusht –Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Fond investimit të krijuar pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 1 500 000 Lekë, të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
2) Subjekti deklaron se pasuria vjetore 2019, pas deklarimit fillestar nuk ka ndryshuar.
3) Bashkëshortja, Znj. Irini Hajdari, shtesë 10 200 Lekë në depozitën e kursimit me afat 12 muaj pranë një shoqërie kursim krediti, me gjendje 310 200 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga kursimet e Znj. Hajdari dhe ato familjare.
4) Bashkëshortja, Znj. Irini Hajdari, shtesë 22 851 Lekë në depozitën e kursimit me afat 12 muaj pranë një shoqërie kursim krediti me gjendje 694 951 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga kursimet e Znj. Hajdari dhe ato familjare
5) Bashkëshortja, Znj. Irini Hajdari, depozitë kursimi me afat 12 muaj pranë një shoqërie kursim krediti me vlerë 350 000 Lekë si kursime familjare
6) Bashkëshortja, Znj. Irini Hajdari, depozitë kursimi me afat 12 muaj pranë një shoqërie kursim krediti me vlerë 723 800 Lekë si kursime familjare, të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
7) Bashkëshortja, Znj. Irini Hajdari, depozitë kursimi me afat 12 muaj pranë një shoqërie kursim krediti me vlerë 361 900 Lekë si kursime familjare, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka