Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 434 650 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Kurbin për periudhën 06.08.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 361 284 Lekë si dëmshpërblim për largim nga puna pranë Zyrës Arsimore Vendore Kurbin, për 6 paga mujore të përfituar nga statusi i nënpunësit Civil.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Vladimir Cara, të ardhura në vlerën 237 653 Lekë nga paga pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kurbin për periudhën 06.08.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 461 431 Lekë në llogarinë rrjedhëse si të ardhura nga paga (100 147 Lekë) dhe si dëmshpërblim për largim nga puna të përfituar nga statusi i nënpunësit civil (361 284 Lekë). Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 542 073 Lekë.
2) Znj. Cara është bërë pronare me pjesë takuese 1/8 e pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 4 250 m2 në Mirditë, të përfituar si trashëgimi nga familja.
3) Pakësuar me 180 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash. Gjendja në datën 31.12.2019 është 520 000 Lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Vladimir Cara, shtesë 119 044 Lekë në llogarinë rrjedhëse si të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 245 425 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka