Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 377 070.71 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Peqin për periudhën 06.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 183.56 Lekë nga interesat bankare të 2 depozitave të hapura në 2019 në emër të dy fëmijëve.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Anxhela Tosku, të ardhura në vlerën 257 229 Lekë nga paga si mësuese në Shkollën e Mesme “Zihni Magani”, Peqin për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 112 196.24 Lekë llogaria bankare me gjendje minus 101 865.24 Lekë (overdraft) në 31.12.2019.
2) Pakësuar me 1 050 Lekë llogaria rrjedhëse me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019 pasi është mbyllur nga Z.Toska.
3) Pakësuar me 800 000 Lekë mjetet monetare cash, të përdorura për të hapur 2 depozita bankare në emër të femijëve me nga 500 000 Lekë secili (referim pika 4 dhe
5). Gjendja e mjeteve monetare cash në 31.12.2019 është 100 000 Lekë.
4) Depozitë bankare në emër të djalit Z.Heldi Tosku, minoren me afat maturimi deri në ditëlindjen e 18 të tij, me gjendje 500 091.78 Lekë në 31.12.2019. Depozita është hapur në datën 27.12.2019 me vlerë 500 000 Lekë dhe pjesa tjetër 91.78 Lekë janë të ardhura nga interesat bankare. Djali, mund të tërheq shumën e depozitës para afatit të maturimit vetëm me autorizim gjykate nga prindërit.
5) Depozitë bankare në emër të djalit Z.Regis Tosku, minoren me afat maturimi deri në ditëlindjen e 18 të tij, me gjendje 500 091.78 Lekë në 31.12.2019. Depozita është hapur në datën 27.12.2019 me vlerë 500 000 Lekë dhe pjesa tjetër 91.78 Lekë janë të ardhura nga interesat bankare. Djali, mund të tërheq shumën e depozitës para afatit të maturimit vetëm me autorizim gjykate nga prindërit.
6) Overdraft të marrë në një banke të nivelit të dytë me limit 150 000 Lekë për të cilin gjendja e detyrimi deri në 31.12.2019 është 101 864.24 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Anxhela Tosku, pakësuar me 1 609.15 Lekë llogarinë e pagës gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 727.85 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka