Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 482 859 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Sarandë për periudhën Gusht- Dhjetor 2019.
2) Të ardhura në vlerën 117 751 Lekë nga paga për periudhën Gusht-Dhjetor 2019 si mjek specialist për kërkim –studim pranë Royal Diagnostic Center me Nipt K62122042Q
3) Të ardhura në vlerën 15 500 Euro nga paga për periudhën Gusht-Dhjetor 2019 si mjek specialist për kërkim –studim pranë Intermedica Sarandë me Nipt L33801801N.
4) Të ardhura në vlerën 237 984 Lekë nga paga për periudhën Janar-Dhjetor 2019 si mjek specialist për kërkim –studim pranë Intermedica Center me Nipt K31513084W.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% të një automjeti të tipit Mercedes Benz 203 C200 CDI me vit prodhimi 2004 dhe me vlerë 970 000 Lekë.
2) Pronar 100 % të pasurisë së paluajtshme, apartament banimi plus parkim me sipërfaqe 137.8 m2 të porositur sipas Kontratës së Sipërmarrjes datë 16.09.2010 dhe Akt marrëveshjes së noterizuar datë 20.04.2017. Detyrimi i pasurisë në shumën totale 48 230 Euro është shlyer plotësisht nga subjekti.
3) Pronar në masën 33.33% të pasurisë së paluajtshme, apartament me sipërfaqe 79 m2 në Sarandë për të cilin poseidon certifikatën e pronësisë.
4) Llogari bankare në BKT me gjenjde 7 860.3 Euro.
5) Llogari bankare në BKT me gjendje 419 128.22 Lekë.
6) Llogari bankare në Raiffeisen me gjendje 233 484.4 Lekë.
7) Llogari bankare në Credins me gjendje 105 766.07 Lekë.
8) Zotërues 100% të një aparati mjekësor Echografie Portal Esaote Lab 30 i bardhë, me vlerë 3 000 Euro të blerë në vitin 2009.
9) Bashkëjetuesja, Znj. Elona Elena Lela, pronare 100% të automjetit Nissan X-Trail me vit prodhimi 2006 dhe me vlerë 28 500 Euro.
10) Bashkëjetuesja, Znj. Elona Elena Lela, pronare 100% të pasurisë së paluajtshme, apartament në Tiranë me sipërfaqe 142 m2, të blerë sipas kontratës së shitjes datë 15.10.2007 me vlerë 66 000 Euro.
11) Bashkëjetuesja, Znj. Elona Elena Lela, llogari bankare me gjendje 16 343.82 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka