Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 1 324 820 Lekë.
2) Të ardhura si honorare nga pjesmarrjet në komisione, 52 700 Lekë.
3) Të ardhura, si rimbursim i shpenzimeve të karburantit, 330 176 Lekë.
4) Të ardhura si rimbursim i shpenzimeve të telefonisë, 204 000 Lekë.
5) Të ardhura nga dietat ditore, 413 875 Lekë.
6) Të ardhura nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, 215 880 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Ardian Gjoni, të ardhura nga biznesi si Person Fizik me objekt veprimtarie “agjenci udhëtimi”, 2 289 197 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje të llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, 0 Euro, pakësuar me 4.09 Euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 12 187.94 Lekë, shtesë 12 187.94 Lekë.
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga, komisione, dieta, rimbursime nga Kuvendi i Shqipërisë dhe Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor është 319 503.85 Lekë, e pakësuar me 415 604 Lekë.
4) Gjendje të llogarisë rrjedhëse së bashku me bashkëshortin Z.Ardian Gjoni me pjesë takuese 50% vlera 155.17 Euro, pakësuar me 18 Euro.
5) Gjendja e llogarisë depozitë pranë në banke të nivelit të dytë, në emër të djalit të subjektit si dhuratë nga gjyshi, së bashku me interesat është 3 210.53 Euro.
6) Kredi bankare marrë në datën 16.12.2015 pranë një bankë të nivelit të dytë për blerje shtëpi, vlera 8 800 000 lekë, me afat shlyerje 20 vite, normë interesi 4.5% dhe këst mujor 56 088.42 Lekë. Detyrim i shlyer për vitin 2018 është 370 300.59 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor, 8 001 625.77 Lekë.
7) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit Matercard, 50 830.26 Lekë, likuiduar për vitin 2018 shuma 1 193 Lekë.
8) Bashkëshorti, Z. Ardian Gjoni, gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhurat nga punësimi, 908.96 Lekë, e pakësuar me 1 584.52 Lekë.
9) Bashkëshorti, gjendje të llogarisë rrjedhëse me burim të ardhurat nga punësimi, 7.55 Euro, e pakësuar me 13 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për vitin 2018, shuma 370 300.59 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 16 Dhjetor 2015 me vlerë 8 800 000 Lekë, për banesë.