Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblimet si Komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, 3 741 800 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 458 700 Lekë nga interesi bankar i depozitës 2 vjeçare të maturuar në datën 23.03.2018, shumë e kaluar në një llogari bankare.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Eduard Tafa, të ardhura në vlerën 802 267 Lekë nga paga pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor, Tiranë.
2) Djali, të ardhura nga bursa si nxënës ekselent në Shkollat 9-Vjeçare, 36 000 Lekë.
3) Djali, Z. Alvi Tafa, të ardhura nga bursa si nxënës ekselent në Gjimnazet e Tiranës, 70 000 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 856 000 Lekë nga shitja e automjetit Toyota Rav 4, sipas Kontratës së Shitblerjes datë 24.12.2018, shumë e depozituar në një llogari rrjedhëse.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë së pagës është 1 640 843.59 Lekë e pakësuar me 607 774.41 Lekë nga deklarimi i mëparshëm.
2) Pakësuar me 799.5 Euro gjendja e llogarisë, e cila në 31.12.2018 është 2.5 Euro.
3) Depozitë bankare me datë maturimi 23.03.2018, për të cilin është rilidhur kontrata me afat 1 vjeçar me të njëjtën shumë prej 10 000 000 Lekë. Interesi bankar nga maturimi i depozites është 458 700 Lekë, i transferuar në një llogari tjetër bankare në datën 23.03.2018.
4) Djali, gjendje të llogarisë me të ardhura nga bursa si nxënës ekselent në Shkollat 9-Vjeçare, 21 000 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Eduard Tafa, gjendje të llogarisë së pagës, 83 956.3 Lekë.
6) Djali, Z. Alvi Tafa, llogari rrjedhëse me të ardhura nga bursa si nxënës ekselent në Gjimnazet e Tiranës, gjendja 45 000 Lekë.
7) Gjendja monetare cash është 350 000 Lekë.
8) Të ardhura si ndihma nga familjarët dhe miqtë për fatkeqësinë e humbjes së të shoqit, shuma 954 500 Lekë, 600 Dollarë dhe 820 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka