Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 565 158 Lekë nga paga dhe pjesmarrjet në komisione si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 11.04.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e zyrës te qiramarrësi kompania “Lita Brothers” Sh.p.k për periudhën 11.04.2019-31.12.2019. Kësti mujor i qirasë është 20 000 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 300 000 Lekë nga qiraja për periudhën 11.04.2019-31.12.2019, me qiramarrës kompani telefonike për të cilën e ardhura merret në fillim të çdo tremujori. E ardhura vjetore e qirasë është 400 000 Lekë.
3) Të ardhura në vlerën 300 000 Lekë nga qiraja për periudhën 11.04.2019-31.12.2019 me qiramarrës kompani telefonike për të cilën e ardhura merret në fillim të çdo tremujori. E ardhura vjetore e qirasë është 400 000 Lekë.
4) Të ardhura në vlerën 450 000 Lekë nga qiraja për periudhën 11.04.2019-31.12.2019 me qiramarrës kompani telefonike për të cilën e ardhura merret në fillim të çdo muaji (gjithësej 9 muaj). E ardhura vjetore e qirasë është 600 000 Lekë.
5) Të ardhura në vlerën 107 000 Lekë nga kontrata e qirasë datë 27.11.2019 të lidhur me OSHEE me objekt kontrate, qira të një ambjenti me këst mujor neto 107 000 Lekë. E ardhura e përfituar është e muajit Dhjetor 2019.
6) Të ardhura në vlerën 240 000 Lekë nga kontrata e qirasë datë 14.08.2019 të lidhur me një subjekt Person Fizik me objekt aktiviteti, ambjent me qira me këst mujor neto 60 000 Lekë. E ardhura e përfituar është e periudhës 01.09.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Adelina Lita, të ardhura në vlerën 522 000 Lekë nga paga si Oficere e Policisë e Shtetit, Drejtoria e Kufirit dhe Migrocionit.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti deklaron se në 24.12.2019, datë në të tillë është hapur cështja në QKB, është vendosur miratimi i dhurimit të kuotave që zotëron Z. Lita në shoqërinë Lita Brothers Sh.p.k (50% të kuotave totale) te një subjekt tjetër familjar (përfitues), me vlerë 18 500 000 Lekë.
2) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 25.01.2011 në shumën 5 000 000 Lekë për ndërtimin e një godine 5 katëshe, me afat shlyerje 15 vite dhe me këst mujor 39 902 Lekë. Për periudhën 11.04.2019-31.12.2019 është likuiduar detyrimi në shumën 359 118 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 1 952 571 Lekë.
3) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë sipas kontratës datë 29.04.2016 në shumën 18 500 000 Lekë, me normë interes 7%, me afat shlyerje 7 vite dhe me këst mujor 280 094 Lekë. Për periudhën 11.04.2019-31.12.2019 është likuiduar detyrimi në shumën 2 520 846 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 9 951 072 Lekë.
4) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 15.11.2018 në shumën 4 000 000 Lekë, me normë interesi 9.57%, me afat shlyerje 5 vite dhe me këst mujor 79 868 Lekë. Për periudhën 11.04.2019-31.12.2019 është likuiduar detyrimi në shumën 718 812 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 3 253 185 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 359 118 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 5 000 000 Lekë për ndërtimin e një godine 5 katëshe.
2) Shpenzuar shuma 2 520 846 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 18 500 000 Lekë në 29.04.2016.
3) Shpenzuar shuma 718 812 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 4 000 000 Lekë në datë 15.11.2018.