Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 754 340 Lekë nga paga vjetore si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Ana Bojaxhiu, të ardhura në vlerën 46 364 Lekë nga paga.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% të një autoveture të tipit Mercedes Benz me vlerë 12 500 Euro të blerë me të ardhurat dhuratë nga familja.
2) Kredi bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë për të cilën është shlyer detyrimi ne shumën 327 595.82 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 325 596 Lekë (e pandryshuar nga deklarimi fillestar
2019).
3) Kredi bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 849 316.72 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 626 043.39 Lekë.
4) Llogari rrjedhëse (overdraft) me gjendje minus 119 742.2 Leke për të cilën është likuiduar detyrimi 119 742.2 Lekë.
5) Llogari rrjedhëse (overdraft) me gjendje minus 145 451.64 Leke për të cilën është likuiduar detyrimi 132 953.18 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Ana Bojaxhiu, pakësuar me 762 Dollarë llogarinë e kursimit, me gjendje 10 996.91 Dollarë në 31.12.2019.
7) Bashkëshortja, Znj. Ana Bojaxhiu, shtuar me 8 229 Lekë llogarinë rrjedhëse, me gjendje 29 442.11 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 12 500 Euro blerjen e një automjetit të tipit Mercedes Benz.
2) Shpenzuar shuma 327 595.82 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare.
3) Shpenzuar shuma 849 316.72 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare.
4) Shpenzuar shuma 119 742.2 Lekë si shlyerje të overdraftit.
5) Shpenzuar shuma 132 953.18 Lekë si shlyerje të overdraftit.