Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 931 533 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 141 667 Lekë si rimburim të shpenzimeve të telefonit.
3) Të ardhura në vlerën 293 333 Lekë si rimburim të shpenzimeve të karburantit.
4) Të ardhura në vlerën 167 592 Lekë si rimburime të shpenzimeve të qirasë.
5) Të ardhura në vlerën 533 021 Lekë nga dietat ditore.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Alban Kapllani, të ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga shitja e automjetit të tipit Fiat Punto.
2) Bashkëshorti, Z. Alban Kapllani, të ardhura në vlerën 1 095 360 Lekë të përfituar me vendim gjyqësor nga subjekti Porti Sh.a për largim të padrejtë nga puna.
3) Bashkëshorti, Z. Alban Kapllani, të ardhura në vlerën 30 000 Euro të përfituara si dhuratë nga babai.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronare 100% të një automjeti të tipit Audi të blerë në vlerën 10 000 Dollarë me të ardhurat nga paga (kursime).
2) Bashkëshorti, Z. Alban Kapllani, kredi në vlerën 530 000 lekë të marrë për blerje automjeti me afat shlyerje detyrimi 01.05.2019-01.04.2022. Detyrimi i likuiduar gjatë vitit 2019 është 110 799 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 10 000 Dollarë për blerjen e një automjeti të tipit Audi.
2) Bashkëshorti, Z. Alban Kapllani, shpenzuar shuma 110 799 Lekë si shlyerje të detyrimit të kredisë bankare të marrë në 01.05.2019 në vlerën 530 000 Lekë për blerje automjeti.