Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga nga funksioni i mëparshëm si drejtor i FDSKSH-së Lezhë, 799 777 lekë.
2) Të ardhura si shpërblim nga funksioni i mëparshëm si drejtor i FDSKSH-së Lezhë, 8 500 lekë.
3) Të ardhura nga paga si administrator i "Portit Detar Shëngjin" sh.a, për vitin 2017, 115 449 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga pozicioni si kryetar i KZAZ Nr.13, Qarku Lezhë, 53 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës bankare në Credins Bank, e pandryshuar, 4 000 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Credins Bank më 31.12.2017, e pandryshuar, 599 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank më 31.12.2017, 92 432 lekë.
4) Overdraft marrë në Bankën e Tiranës, detyrimi i shlyer 0 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 140 015 lekë.
5) Kartë krediti marrë në Raiffeisen Bank, detyrimi i shlyer 10 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 202 euro.
6) Kartë krediti marrë në Union Bank, detyrimi i shlyer 0 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 808.07 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka